dinsdag 31 december 2013

Update dinsdag 31-12-2013, 10.30
De Volkskrant voorspelt vandaag het nieuws voor 2014. Op 8: ‘De zorgverleners (-) voelen nu al wat de architecten van het zorgstelsel voor ogen hadden toen zij de “tucht van de markt’ introduceerden. Een handjevol verzekeraars dicteert de contractvoorwaarden en de tarieven van de zorgverleners. (-) 2014 wordt het jaar waarin kleine zorgverleners in verzet komen. Fysiotherapeuten, logopedisten en huisartsen verenigen zich in steeds grotere corporaties om tegenwicht te bieden aan de macht van de verzekeraars.’ En de verzekerden zelf? Die doen ook in de visie van de Volkskrant dus niet mee. Mmm.

Update dinsdag 31-12-2013, 10.35
Ook fysiotherapeut Henk Jansen uit Rijssen blikt in zijn nieuwsbrief vooruit. Hij is optimistisch over 2014. ‘De media raken eindelijk geïnteresseerd in de misstanden die door het huidige zorgstelsel ontstaan. Dit komt vooral omdat de consument daadwerkelijk getroffen wordt door het winstbejag van de zorgverzekeraars. Het ontbreken van solidariteit binnen het systeem wordt herkend en onder de aandacht gebracht.’ En: ‘De politiek begint zich ook te realiseren dat de ongebreidelde macht, die de zorgverzekeraar gekregen heeft van minister Schippers, het ontstaan van een echte zorgmarkt in de weg staat. Het huidige systeem zal leiden tot tweedeling in de zorg, en daar wordt ook de PvdA zich eindelijk van bewust.’ En: ‘Het is zaak dat consumenten, zorgaanbieders en media aandacht blijven geven aan de machtsongelijkheid en aan de dreiging dat zorg niet langer verzekerbaar blijft. Wanneer de aandacht hierop gevestigd blijft dan zal dit tot een stemmingsomslag bij de bevolking leiden. Met als gevolg dat de politiek zich anders moet gaan opstellen.’

Update dinsdag 31-12-2013, 10.40
Vandaag is trouwens de laatste dag dat mensen hun oude verzekering kunnen opzeggen. Dat is overigens niet zonder risico, zo is te lezen op de site van Independer. ‘Als je een zorgverzekering via Independer hebt aangevraagd voor 1 januari 2014 dan zegt jouw nieuwe zorgverzekeraar meteen je huidige verzekering op. Vraag je een verzekering aan met een medische acceptatie en accepteert de verzekeraar je niet? Ook dan is je huidige zorgverzekering al voor je opgezegd.’ Ik weet niet of verzekeraars zelf ook zo te werk gaan maar als ik dit zie dan snap ik wel dat veel mensen maar blijven zitten waar ze zitten. En dan had ik dus bij al die zorgverzekeraars een schriftelijke aanvraag in moeten dienen? Idioot. Dan ben je dus meteen je bestaande aanvullende verzekering ook kwijt! Ik vraag me af of Frederiek Weeda, de NRC-journalist die ook zo goed is in PR voor de zorgverzekeraars, dit wel weet.

maandag 30 december 2013

Update maandag 30-12-2013, 17.05
Verzekerden hebben veel vragen over zorgverzekeringen, schrijft Gezondheidsnet. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo uitvoerde in opdracht van Independer. In de top 5 van de meest gestelde vragen zijn er drie die ook op mij slaan. Vraag 2: Kan ik met deze verzekering mijn eigen ziekenhuis kiezen? Vraag 3: Geldt het eigen risico ook voor kosten van de tandarts of fysiotherapeut? En vraag 5: Ik gebruik veel zorg. Kan ik dan wel overstappen?

Update maandag 30-12-2013, 17.10
We kregen nog een link toegestuurd naar een blog van huisarts Gerben Welling. Daarin waarschuwt hij voor de slechte informatie die zorgverzekeraars geven. Heel raar: veel mensen blijven maar zitten waar ze zitten, omdat ze denken dat ze dan houden wat ze hebben. Maar dat is vaak helemaal niet zo. Verzekeraars veranderen de hele tijd de voorwaarden en vooral sinds dit jaar sluiten ze lang niet meer met alle zorgaanbieders contracten af. Citaat uit het blog: ‘Op de laatste dag voor Kerstmis 2013 stuurde een verzekeraar, ik noem de naam met enige aarzeling: Zilveren Kruis, een overzicht van alle gecontracteerde ziekenhuizen. Zo vlak voor Kerstmis neem je niet de tijd om dit soort brieven goed door te lezen. De verzekerde had allang de afweging gemaakt om niet van zorgverzekeraar te wisselen, hij was immers tevreden en er was niet veel veranderd dacht hij. Gelukkig nam deze man er toch even de tijd voor. Hij las tot zijn schrik dat op zijn verzekering Zilveren Kruis maar 1 ziekenhuis in zijn regio gecontracteerd had. Niet echt het ziekenhuis waar hij naar toe zou gaan als het nodig zou zijn. U leest het goed: 1 ziekenhuis in een regio van 750.000 inwoners. Niet een van de topziekenhuizen in de stad.’ Het idiote is dat de man bij een andere polis van dezelfde verzekeraar (als ik het blog goed begrijp) wel overal terecht kon. Maar dat had Zilveren Kruis hem niet verteld. Zijn het dus ook nog eens slechte verkopers ook. 
Lees het hele blog

zondag 29 december 2013

Update zondag 29-12-2013, 10.00
We kregen een link toegestuurd naar Skipr.nl, een ‘crossmediaal communicatieplatform voor beslissers in de zorg’. Op de site staat nu een blog van Gerard van Pijkeren. Hij is adviseur en toezichthouder in de zorg en was tot 2005 projectdirecteur bij het ministerie van VWS en daar onder andere verantwoordelijk voor de modernisering van de AWBZ. Titel van zijn blog: ‘HEMA verzekerd en McDonald’s verzorgd?’ In het blog een paar rake uitspraken. ‘De zorginkoop is - politiek gestimuleerd - in het vaarwater van de markt terecht gekomen. Een gemankeerde markt met convenanten, budgetplafonds, dbc-producten, dot-declaraties en zorg in natura met de overheid als “marktmeester” of zo u wilt handlanger. Het zorgstelsel is kampioen aanbodsturing. En gaandeweg vult de verzekeraar zijn machtspositie in en is de zorgaanbieder op zoek naar een stevige verdedigingslinie.’ Hij vreest dat zorgaanbieders een tegenmacht willen gaan bieden aan de almachtige zorgverzekeraars (vier verzekeraars hebben 90 procent van de markt) en zullen gaan fuseren (VU en AMC zijn daar bijvoorbeeld al mee bezig). En dat tot ze zo groot zijn dat de overheid ze niet meer durft te laten omvallen. Hij is bang dat verzekeraars straks verschillende kwaliteiten zorg zullen gaan bieden. Stel je voor! Ook schrijft hij: ‘In dit hele verhaal is de verzekerde en de cliënt lijdend voorwerp.’ En: ‘Met de keuzevrijheid is het minder goed gesteld. De keuzevrijheid bestaat uit het jaarlijks overstappen van verzekeraar, maar dat is in het licht van de zorginkoop toch een beetje overstappen zonder bestemming.’ Zijn conclusie: ‘Het stelsel is zo ingericht dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de wedstrijd spelen en dat de verzekerde op de tribune zit en als patiënt de bal is. Die verhouding wijzigen, vergt vervanging van de naturapolis door de restitutiepolis met ten principale de vrijheid van de verzekerde te kiezen voor de arts of zorgverlener die zijn voorkeur heeft.’ Lees het hele blog

Update zondag 29-12-2013, 10.05
De site Zorgpremie.net heeft al op 18 december ingehaakt op mijn brief. Zag ik nu pas. Ze zijn verder gegaan op het antwoord van de minister en hebben uitgezocht welke zorgverzekeraars vrije zorgkeuze hebben en niet aan medische acceptatie doen voor de aanvullende zorgverzekering. Dat zijn volgens de site: Ditzo, DSW, OZF Achmea, PNO Zorg, Stad Holland, UMC, de Amersfoortse, Energiek, Ohra, Pro Life, Delta Lloyd, Salland. Ik geeft het maar even door (klik hier voor de site). Jammer is natuurlijk wel dat ook Zorgpremie.net mij vooral wil helpen aan een zorgverzekeraar die mij wel accepteert, terwijl mijn punt nou juist is dat ik vind dat ik overal terecht moet kunnen. Bovendien ga ik nu ook maar eens streng zijn. Heeft Zorgpremie.net wel bij al deze verzekeraars wel een SCHRIFTELIJKE AANVRAAG ingediend? NEE?! Dan moeten ze oppassen dat FREDERIEK WEEDA van NRC HANDELSBLAD niet achter ze AANKOMT! Want dan vertellen ze hiermee natuurlijk NIET DE WAARHEID! Want als ze geen schriftelijke aanvraag hebben ingediend is helemaal niet zeker of ik daar wel zou worden geaccepteerd! GOSTERNOKKE! 

Update zondag 29-12-2013, 10.10
Mijn moeder kwam trouwens ook nog met een goed punt. Ik moest zo nodig van iedereen een schriftelijke aanvraag indienen bij al die zorgverzekeraars. Maar op zo’n schriftelijk aanvraagformulier moet je ook meteen je Burgerservicenummer (BSN) opgeven. Waarom eigenlijk? Waarom moeten ze dat meteen al weten? Dan willen ze dat kennelijk meteen al gebruiken. Waarvoor dan? Dat wordt niet uitgelegd. En mag dat wel? Wat ik ook wel zou willen weten is wat vervolgens doen met al die gegevens als ze mij niet willen of als ik toch van die verzekering afzie. Wordt die aanvraag dan vernietigd en dus ook die koppeling met dat BSN? En wie garandeert me dat? Of bewaren ze alles zodat ze, als ik over een paar jaar weer een aanvraag indien, makkelijk kunnen checken wat ik heb gezegd bij eerdere aanvragen? Of wisselen ze dat onderling uit? Dat is natuurlijk helemaal goed mogelijk bij Achmea met al zijn verzekeringsmerken. Voer voor de privacywaakhond. Daar moesten we misschien maar eens werk van maken. Maar eens kijken of Frank zin heeft om als verontruste vader nog een boze brief te schrijven :-)

Update zondag 29-12-2013, 11.05
Oké. Haha. Frank heeft net een klacht ingediend bij het 'College Bescherming Persoonsgegevens'. Kon heel makkelijk via de site. Alleen heet het geen klacht maar een 'signaal'. En vertellen ze niet of ze er wat mee gaan doen. Wel een beetje stom. Misschien helpt het als meer mensen een 'signaal' indienen? Dien ook een signaal in!

zaterdag 28 december 2013

Update zaterdag 28-12-2013, 10.05
Dat was dus in 2012 dat zorgverzekeraars 541 miljoen euro uitgaven aan overstappers. Het eerste bericht stond al in oktober in De Telegraaf. Het ging toen trouwens om maar 950.000 overstappers, dus dat is per overstapper nog meer dan ik hier eerder op dit blog al had uitgerekend: 571 euro. Het bericht van De Telegraaf is nergens meer te lezen, hier is een link naar Tros Radar dat het op 15 oktober plaatste.

Update zaterdag 28-12-2013, 10.10
Onze man in Bangkok is terug en heeft een brief vol vragen gestuurd aan de Tweede Kamerleden van GroenLinks, PvdA en D66 die over de zorg gaan. Hij vindt het vreemd dat deze partijen niks hebben gedaan met mijn brief. En ook niet met het antwoord van minister Schippers, terwijl hij dat een heel raar antwoord vond, vooral die laatste alinea waarin ze zegt dat ze er niks aan kan doen, dat uitsluiting wel moet om de verzekeringen betaalbaar te houden en dat ik niet moet zeuren omdat er wel zes verzekeraars zijn waar ik wel terecht zou kunnen. Onze man in Bangkok schrijft: ‘De overheid is dus voorwaardenscheppend, en uiteindelijk wel degelijk verantwoordelijk voor wat particulier wordt uitbesteed. Dat is een politieke beslissing, Dat er 6 verzekeraars zijn die Daniël accepteren, is in de redenering van Schippers eigenlijk niet relevant (want de overheid gaat er niet over). Een merkwaardig inconsistente brief dus.’ Hij schrijft ook: ‘Dit heeft me aan het denken gezet. In het huidige stelsel kan een consument niet voor de basisverzekering naar verzekeraar A gaan en voor een particuliere verzekering naar verzekeraar B. We worden gedwongen beiden af te nemen bij één verzekeraar. Dat heet gedwongen winkelnering. Die twee moeten dus losgekoppeld worden. Gedwongen winkelnering zorgt ervoor dat verzekeraars risicoloos basisverzekeringen kunnen verkopen, terwijl ze met aanvullende particuliere verzekeringen risico's kunnen mijden.’

Update zaterdag 28-12-2013, 10.15
Frank maakt zich nu druk over het begrip ‘gereguleerde marktwerking’. Dat begrip gebruikt het RIVM als ze het hebben over dit zorgstelsel. Ik heb op de universiteit al geleerd dat de vrije markt nooit zonder regels kan, maar Frank vindt dat maar raar. Ik vat het even kort samen. ‘Een marktwerking die je moet reguleren is het geen marktwerking meer. Dus klopt dat hele marktdenken niet. Conclusie moet dan zijn dat marktwerking in de zorg niet goed werkt. Dan moet je het dus gewoon goed regelen.’

vrijdag 27 december 2013

Update vrijdag 27-12-2013, 10.25
Veel reacties op het stuk van Wijnand van de Ven in Trouw. Op de site van de krant staan er 35. Waaronder ook ‘steeg024’ die waarschijnlijk nog nooit iets series heeft gehad en ook denkt dat nooit te krijgen: ‘We moeten eens ophouden met teveel solidariteit.’ Tja, zoals je ook niet een beetje zwanger kunt zijn, zo bestaat er volgens mij ook niet zo iets als een beetje solidariteit. ‘Anthony2’ zegt in een paar zinnen waar de redenering van steeg024 en het beleid van Schippers toe zullen leiden: ‘Solidariteit is de basis van alle verzekeringen. Wanneer verzekeringen zich te veel gaan richten op bepaalde doelgroepen, dan wordt geknaagd aan deze solidariteit en wordt verzekeren uiteindelijk voor grote groepen mensen onbetaalbaar.’ 

Update vrijdag 27-12-2013, 11.25
Moet ik ‘steeg024’ toch bedanken. Hij heeft me aan het denken gezet. Ik heb het afgelopen jaar het nodige geleerd over ‘framing’ in de politiek. Nu zit ik er opeens middenin. Want dit is een schoolvoorbeeld van framing. 

De zorgverzekeraars en minister Schippers hebben dezelfde verdediging. Dat is trouwens al raar: is het wel verstandig dat de minister precies dezelfde verdediging heeft als één partij in zo’n model van ‘gereguleerde marktwerking’? Maar goed. De minister schreef in haar brief: ‘Ik ben van mening dat, om de solidariteit in het zorgsysteem op langere termijn te behouden, het van essentieel belang is, dat er onder gezonde verzekerden voldoende draagvlak voor de verzekering blijft bestaan. Daarom is het heel belangrijk goed op de kosten te letten en dus ook steeds scherp te kijken wat via de verplichte basisverzekering wordt vergoed en wat mensen voor eigen risico en rekening kunnen dragen.’ Het Zilveren Kruis gaf in een mail toe dat ze aan medische selectie doen: ‘Ik begrijp dat deze manier van werken niet bij iedereen populair is, maar zo zorgen wij ervoor dat de aanvullende verzekering voor iedereen aantrekkelijk en solidair blijft.’ En zo waren er nog veel meer reacties uit de hoek van de zorgverzekeraars met precies dezelfde strekking. 

De framing is dat ze het erop gooien dat ze de zorgverzekering betaalbaar willen houden. Dat is natuurlijk iets dat iedereen aanspreekt. Wat niet wordt gezegd is wat uiteindelijk het resultaat is van het steeds verder afbreken van de solidariteit: namelijk dat mensen die ernstig ziek of gehandicapt zijn (of zijn geweest) niet meer alle zorg krijgen vergoed die ze nodig hebben. Terwijl ze meestal ook niet het geld hebben om het uit eigen zak te betalen. Dus: als we kiezen voor een lagere premie laten we die mensen dus aan hun lot over. 

Dat is natuurlijk een minder leuke boodschap. Zo krijg je natuurlijk veel minder klanten voor je goedkope verzekeringspolis. Terwijl dát natuurlijk de vraag is die mensen moet worden voorgelegd. Want ooit wordt iedereen oud of ziek en heeft dan dus zorg nodig. Als mensen wél de juiste vraag krijgen voorgelegd, reageren ze opeens heel anders. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ik vond daar een mooi bericht over uit 2012 op de site van Trouw

‘Ouderen de rekening presenteren voor het vaker aankloppen bij dokter, fysiotherapeut of ziekenhuis, komt niet in het hoofd op bij de overgrote meerderheid van de bevolking. Dat concludeert Rianne Kloosterman van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de laatste wetenschappelijke analyse over solidariteit in gezondheidszorg. Waarschijnlijk omdat men ervan uitgaat zelf ooit op zijn oude dag meer hulp te behoeven. En bovendien is het algemene oordeel dat ouderen er weinig aan kunnen doen dat hun gezondheid zwakker wordt, zegt de onderzoekster. Op die manier kijkt de samenleving overigens ook naar anderen met een zwakke gezondheid. Ze mogen eveneens op sympathie rekenen.’

Update vrijdag 27-12-2013, 11.40
Frank heeft nu ook maar een klacht ingediend bij de ombudsman van NRC. Hij vraagt nu niet langer alleen om rectificatie, maar ook om rehabilitatie. Hij is echt boos. Ik ga hier maar niet de hele brief plaatsen, maar wel een paar citaten. 'Recentelijk heeft uw krant het behaagd om mijn zoon aan te vallen en zijn goede naam aan te tasten. En dat op zeer dubieuze, om niet te zeggen onheuse gronden. Dat was niet alleen ongepast, het is ook zeer kwetsend geweest en ik neem dat de NRC zeer kwalijk. Ik neem er ook geen genoegen mee.' En: 'In mijn laatste mail aan de redactie heb ik gevraagd om een rectificatie. Mijn boosheid is in de tussentijd alleen maar groter geworden. De goede naam van mijn zoon is door het slijk gehaald. Op onterechte gronden. Volgens mij heeft hij recht op een rehabilitatie.'

Kern van het betoog: 'Een brief aan de redacteur en de redactie om mijn professionele twijfels bij deze aanpak te uiten (ik ben zelf journalist van origine), mocht niet baten. Het artikel verscheen maandag. Teneur: Daniël de Rijke is helemaal niet geweigerd door zorgverzekeraars, want hij heeft geen schriftelijke aanvraag ingediend. (-) Het is opvallend dat zorgverzekeraars datzelfde mantra gebruiken. Ik ben niet van de complottheorieën, maar dit is toch wel erg toevallig. Het zal toch niet dat, bijvoorbeeld, Achmea heeft gebeld met de uitgever en geprotesteerd heeft dat Daniëls brief zonder weerwoord is geplaatst en heeft gedreigd al die advertenties…? Nee, dat zal wel niet. Maar het toeval is te groot om zomaar toeval te zijn. In ieder geval moet ik constateren dat mevrouw Weeda mijn zoon heeft benaderd met exact de ‘frame’ die de zorgverzekeraars in de loop van de week zijn gaan hanteren. Dat getuigt mijns inziens toch niet van objectieve journalistiek.'

donderdag 26 december 2013

Update donderdag 26-12-2013, 10.00
Frank vond nog een leuke andere site van het RIVM. Dat heeft namelijk een aparte site over zorgverzekeringen (‘Zorgbalans’). Met veelzeggende teksten, zoals: ‘Toegankelijke zorg betekent dat personen, die zorg nodig hebben, op tijd en zonder grote drempels toegang hebben tot zorgverlening.’ En: ‘Keuzevrijheid hangt nauw samen met de toegankelijkheid van het zorgaanbod. Keuzevrijheid houdt in dat burgers zelf kunnen kiezen voor de wijze waarop en bij wie zij tegen ziektekosten verzekerd willen zijn en door wie en de wijze waarop de zorg wordt verleend.’ En: ‘Keuzevrijheid is ook een van de voorwaarden voor het slagen van het huidige zorgsysteem met gereguleerde marktwerking.’ We moeten dus zelf kunnen kiezen voor de wijze waarop we tegen ziektekosten verzekerd willen zijn. We moeten kunnen kiezen bij wie we verzekerd zijn. Moeten kunnen kiezen door wie de zorg wordt verleend. En moeten kunnen kiezen waarop de zorg wordt verleend. Voor alle duidelijkheid: dit komt dus van de site van het RIVM, onderdeel van het ministerie van VWS, dat ministerie met mevrouw Schippers aan het hoofd. Hallo Tweede Kamer, was u daar nog?

woensdag 25 december 2013

Update woensdag 25-12-2013, 10.10
De site FarmaActueel brengt ook het bericht van Trouw. Meteen daaronder een reactie van 'prof. PJ_Janssen': 'Niemand in Den Haag gaat dit onderzoek serieus nemen. Niemand in Den Haag wil namelijk zijn vingers branden aan het vraagstuk: Hoeveel geld is het waard om de solidariteit in stand te houden? Het blijft toch wel prachtig om te zien dat de minister het beleid verkoopt als een vakantiefolder vol met zonnige plaatjes. De premie voor 2014 is flink gezakt toch.' [Ik kan trouwens niet echt iemand vinden van die naam op internet, maar hij heeft wel een punt, denk ik.]

Update woensdag 25-12-2013, 10.15
Ook NUjij had het bericht gisteren meteen op zijn site. Een paar citaten uit de reacties. 'Verzekeringen zijn er niet voor de mensen die zijn er voor de verzekeraars.' 'Woekerpolissen anders.' 'Het kan ze niet schelen wat je mankeert als je maar niet te veel kost. Kost je wel te veel dan mag je bijverzekeren, en op hun beurt kunnen ze die weer weigeren.'

Update woensdag 25-12-2013, 10.20
We hebben het rapport van Van de Ven e.a. kunnen vinden op internet en hebben het maar doorgenomen. All you need is love en een goede zorgverzekering, een mooie combinatie. Fijn om in het rapport te lezen wat het oogmerk is van ons zorgverzekeringsstelsel: ‘Een belangrijk oogmerk van de Zvw is het realiseren van risicosolidariteit ten aanzien van zorgverzekeringen. Dit betekent het “poolen van de kosten van de laag- en hoogrisico verzekerden’’.’ Ik heb het wat anders gezegd in de open brief aan minister Schippers, maar het komt op hetzelfde neer. Maar helaas, het systeem klopt dus niet, is te lezen in het rapport. 

De zorgverzekeraars worden namelijk door het systeem geprikkeld om aan risicoselectie te doen, is te lezen op pagina 59: ‘Hoewel Nederland internationaal gezien een relatief goede risicoverevening heeft, is de verevening nog niet goed genoeg. Voor diverse groepen van hoogrisico verzekerden (met een substantiële omvang) schieten de financiële compensaties substantieel tekort (Van de Ven et al., 2013). Bij een imperfecte risicoverevening leidt het verbod op premiedifferentiatie bij een gemiddelde premie tot voorspelbare verliezen op bepaalde groepen van hoogrisico verzekerden (veelal chronisch zieken). Bijgevolg worden verzekerden en zorgverzekeraars geconfronteerd met substantiële prikkels tot risicoselectie.’

De onderzoekers onderbouwen dat ook door per verzekeraar (ze zijn anoniem gemaakt) te kijken naar de instroom en de uitstroom en ook te berekenen hoeveel winst of verlies ze daarop maken. Dat varieert, maar eentje schiet eruit: ‘De meest opvallende bevinding betreft zorgverzekeraar 25 (zie Figuur 17). Zorgverzekeraar 25 heeft de hoogste winst per niet-overstapper en de hoogste winst per instromer. Daarnaast heeft deze zorgverzekeraar het grootste "verlies" per uitstromer in het jaar ná de overstap, hetgeen bezien vanuit de zorgverzekeraar financieel gunstig is.’ Op pagina 61 concludeert het rapport: ‘Risicoselectie is daarom de enige verklaring voor de bij de 8 zorgverzekeraars waargenomen significant van nul verschillende "gemiddelde financiële resultaten over 2009 per uitstromer op 1 januari 2009.'

In de samenvatting van het rapport geven de onderzoekers ook aan waarom het erg is dat er aan risicoselectie wordt gedaan. ‘Risicoselectie kan leiden tot een afname van de kwaliteit van zorg voor bepaalde groepen verzekerden, bijvoorbeeld chronisch zieken, en tot een afname van de solidariteit en de doelmatigheid op de zorgverzekeringsmarkt. Dit maakt het overstapgedrag op de zorgverzekeringsmarkt een belangrijk aandachtspunt voor de NZa, die goedwerkende zorgmarkten maakt en bewaakt, en toezicht houdt op de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.’
Risicoselectie is dus slecht voor de kwaliteit, de solidariteit, de doelmatigheid, de toegankelijkhied én de betaalbaarheid van de zorg(verzekeringsmarkt). Dat gaat nogal ver, vind ik.
Lees hier het hele rapport

Update woensdag 25-12-2013, 10.25
Helemaal raar. Op de site van het RIVM, onderdeel van VWS, staat een heel stuk uit 2010 waarin precies is te lezen dat er gewoon risicoselectie plaatsvindt en waarom dat slecht is! Minister Schippers weet het dus allang. Als we het nou toch hebben over mensen die 'niet de waarheid' spreken. Hallo mevrouw Weeda, leest u even mee?

'Risicoverevening is nodig om risicoselectie te voorkomen door te compenseren voor verschillen in zorgkosten die samenhangen met voorspelbare verschillen in gezondheidsrisico’s. De risicoverevening zoals deze momenteel wordt vormgegeven biedt nog geen volledige compensatie. Het kan dus nog altijd voordelig zijn om een vorm van risicoselectie toe te passen. Mogelijkheden voor risicoselectie zitten in de aanvullende verzekering, collectieve contracten en selectieve contractering.
Het percentage mensen met een aanvullende verzekering blijft hoog. In 2006 lag het percentage op 95%, in 2008 en 2009 lag dit op ruim 90% (De Jong et al., 2006; NZa, 2008; NZa, 2009a). Mensen die een aanvullende verzekering afsluiten doen dat bij de zorgverzekeraar waar zij ook een basisverzekering hebben. In artikel 120 Zvw is opgenomen dat een verzekeraar de aanvullende zorgverzekering niet mag beëindigen als een verzekerde de basisverzekering opzegt. Dit betekent niet dat een verzekerde op grond van artikel 120 Zvw kan afdwingen dat de aanvullende verzekering en basisverzekering bij verschillende zorgverzekeraars worden afgesloten (VWS, 2009e). In tegenstelling tot de basisverzekering geldt voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht en geen verbod op premiedifferentiatie. Aanvullende verzekeringen kunnen daarom een effectief instrument zijn voor risicoselectie binnen de basisverzekering. In 2008 werd geconcludeerd dat er sprake was van een aanscherping van de voorwaarden met betrekking tot de aanvullende verzekering, zowel met betrekking tot de aanmelding als tot de acceptatie voor de aanvullende voorwaarden (Roos & Schut, 2009). Deze ontwikkeling lijkt in 2009 niet door te zetten. Het gebruik van gezondheidsverklaringen door zorgverzekeraars is beperkt. Wel worden er meer vragen gesteld over toekomstig zorggebruik en over bepaalde aandoeningen. Voor een deel van deze aandoeningen geldt dat verzekeraars niet via het vereveningssysteem worden gecompenseerd. Hier kunnen echter nog geen conclusies met betrekking tot risicoselectie aan worden verbonden, omdat het gaat om kleine aantallen mensen. In vergelijking met 2008 is een kleiner aantal mensen geaccepteerd tegen beperkende voorwaarden (zoals uitsluiting van en/of wachttijd voor vergoeding van bepaalde behandelingen) en/of moesten een premieopslag betalen. Wel hanteerden iets meer verzekeraars pakket- en/of premiedifferentiatie (Roos & Schut, 2009).
Daarnaast kan er risicoselectie plaatsvinden via collectiviteiten, maar ook door collectiviteiten. Risicoselectie via collectiviteiten houdt in dat zorgverzekeraars alleen een collectief contract aanbieden aan groepen verzekerden met een relatief gunstig risico. Zo zijn werkgeverscollectiviteiten gunstiger wat betreft risico dan bepaalde patiëntenverenigingen. Risicoselectie door collectiviteiten houdt in dat de collectiviteiten de gunstige risico’s selecteren en mensen met een ongunstig risico ontmoedigen om gebruik te maken van een collectief contract. Risicoselectie door collectiviteiten lijkt niet plaats te vinden (Roos & Schut, 2009). Er zijn wel collectiviteiten die zich nadrukkelijk richten op verzekerden met een gunstig risico. Ook krijgen doelgroepen die een hoog risico (kunnen) vormen relatief gezien iets minder hoge kortingen (Roos & Schut, 2009; Van der Maat & De Jong, 2009; NZa, 2009d).
Risicoselectie kan ook plaatsvinden door bepaalde zorgaanbieders niet te contracteren. Verzekerden die van deze zorgaanbieders gebruik maken zullen dan voor een andere zorgverzekeraar kiezen. Er is nog geen empirisch materiaal op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over het optreden van dit fenomeen in de praktijk.'
Kijk, en dat onderzoek is dus nu wel gedaan voor Van de Ven. Met de conclusie dat het er dus inderdaad risicoselectie plaatsvindt via de basisverzekering.

De tekst op de site van het RIVM is een weergave van het hoofdstuk "Effecten van de stelselwijziging" uit het rapport "Zorgbalans 2010". Lees hier

dinsdag 24 december 2013

Update dinsdag 24-12-2013, 11.50
Terwijl @caseofdees nu zo ongeveer iedereen die met haar in discussie durft te gaan ervan beschuldigt een hetze tegen haar te voeren en @Gert_van_Dijk inmiddels zijn gelijk probeert te halen met twitterschreeuwen (ik zou ‘NIET’ zijn geweigerd), publiceert Trouw op de opiniepagina een lang stuk over een onderzoek waaruit blijkt dat zorgverzekeraars zelfs in de basisverzekering risicoselectie toepassen. Het arttikel is van Wynand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens @caseofdees en @Gert_van_Dijk is dit vast ook weer ‘een hetze’, ‘nep’, ‘onzin’, ‘malligheid’ en een ‘vermeend probleem’ maar ik heb het met interesse gelezen. 

In basisverzekering vindt wél risicoselectie plaats

Zorgverzekeraars passen ook in de basisverzekering risicoselectie toe, maar de Tweede Kamer doet daar vooralsnog niets aan, stelt hoogleraar Wynand van de Ven.

Student Daniël de Rijke beklaagt zich in een open brief aan minister Schippers (volksgezondheid) over zorgverzekeraars (Trouw, 17 december). Hij wordt door drie zorgverzekeraars geweigerd voor een aanvullende verzekering omdat hij lymfklierkanker heeft gehad. De Rijkes brief bracht de nodige discussie teweeg. Waarop minister Schippers hem antwoordde dat risicoselectie bij de aanvullende verzekeringen niet verboden is. Maar bij de verplichte basisverzekering, die de meeste zorg dekt, moet selectie worden voorkomen, aldus Schippers.Als risicoselectie plaatsvindt, kan dat immers de solidariteit van ons zorgstelsel ondermijnen. Maar ook de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken kan hierdoor afnemen. Want op iedere chronisch zieke, die relatief veel kost, komen zorgverzekeraars elk jaar honderden euro's aan inkomsten tekort, waarschuwde verzekeraar Achmea al twee jaar geleden de Tweede Kamer. Risicoselectie ontneemt verzekeraars daarmee de prikkel om te investeren in verbetering van de kwaliteit van de zorg. Vandaar ook dat de Tweede Kamer al jaren beducht is voor mogelijke risicoselectie.Overstapselectie
Tot voor kort bestond geen hard bewijs voor selectie bij de basisverzekering. In opdracht van toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben wij vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek uitgevoerd. De conclusie daarvan was dat bij het overstappen van zorgverzekeraar op 1 januari 2009 bij de meeste zorgverzekeraars sprake was van risicoselectie in de basisverzekering. En dat de waargenomen selectie een onderschatting is van de werkelijkheid. Onbekend is om welke vormen van risicoselectie het gaat, bijvoorbeeld selectie door de verzekerden die bepaalde polissen kiezen of selectie door de verzekeraars. 

Er zijn diverse methoden waarmee verzekeraars potentiële klanten kunnen selecteren. Bijvoorbeeld via op een specifieke doelgroep gerichte reclamecampagne, een select aanbod van medicijnen of het selectief contracteren van zorgaanbieders als arts of ziekenhuis. Alleen het weigeren van mensen is wettelijk verboden. Wat de gevolgen zijn van deze waargenomen risicoselectie voor de solidariteit en de kwaliteit van zorg is onbekend. Dit moet nu onderzocht gaan worden.Onvolledig
Maar in haar jaarlijkse rapportage aan de regering meldt de NZa in 2013 prominent dat "de NZa geen signalen heeft ontvangen over schending van de acceptatieplicht of andere vormen van risicoselectie die in strijd zijn met de wet". Op zich zal deze als een mantra herhaalde boodschap weliswaar geen onjuistheid bevatten. Maar zij is wel onvolledig gegeven genoemde bevindingen. En omdat de meeste vormen van risicoselectie niet in strijd zijn met de wet, is de NZa-boodschap ten onrechte geruststellend - en dus misleidend.De boodschap die van een onafhankelijke toezichthouder mag worden verwacht, luidt bijvoorbeeld: "De NZa constateert op basis van door haar uitgezet onderzoek dat sprake is van risicoselectie bij de het overstappen van zorgverzekeraar. Vooralsnog is onduidelijk om welke vormen van risicoselectie het gaat, wat de precieze effecten hiervan zijn en of het in strijd is met de wet." En omdat de toezichthouder een goedwerkende zorgmarkt moet bewaken én maken, zou zij de komende jaren hoge prioriteit aan beperking van risicoselectie moeten geven door jaarlijks hierover te rapporteren.Misleidend rapport

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat zij zal optreden als signalen van risicoselectie in de basisverzekering zich voordoen. In het overleg begin deze maand heeft echter geen enkel Kamerlid de minister gevraagd welke maatregelen ze gaat nemen, nu uit onderzoek van onze universiteit is gebleken dat bij de meeste zorgverzekeraars risicoselectie in de basisverzekering plaatsvindt. De onvolledige en misleidende rapportage van de NZa is ongetwijfeld mede debet aan dit gebrek aan kritische houding van de Tweede Kamer.

Maar hierdoor blijft de situatie bestaan dat zorgverzekeraars onvoldoende worden geprikkeld om extra te investeren in goede kwaliteit van zorg voor chronisch zieken - waardoor die zorg mogelijk achterblijft in vergelijking met het buitenland. We moeten kortom voorkomen dat over tien of twintig jaar een parlementaire enquête moet worden ingesteld.Bekijk het artikel op de site van Trouw

Update dinsdag 24-12-2013, 17.30
Frank kreeg gisteren trouwens een reactie van NRC op zijn brief aan de hoofdredacteur. Van chef Binnenland Patricia Veldhuis: ‘Na intern overleg hebben wij echter besloten om wél een bericht over deze kwestie te publiceren in de krant die vanmiddag verschijnt. Naar onze mening heeft Frederiek Weeda haar werk op een integere manier gedaan, waarbij de journalistieke regels van hoor en wederhoor zijn toegepast.’ Frank heeft meteen geantwoord dat hij nu weer weet waarom hij negen maanden geleden zijn abo heeft opgezegd. Maar na die publicatie in Trouw heeft hij ze nog maar eens gemaild:

Beste mevrouw Veldhuis, heer Vandermeersch en redactie NRC,

Dat onze zoon Daniël de Rijke 'niet de waarheid' zou hebben verteld, komt nu toch wel erg op losse schroeven te staan. Wijnand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam concludeert op basis van onderzoek (u weet wel, van dat echte, wetenschappelijk verantwoorde onderzoek) dat er niet alleen via de aanvullende verzekeringen maar zelfs via de basisverzekering risicoselectie plaatsvindt. En dat al jaren. Op bijzonder gewiekste wijze. Even rondbellen en rondgoogelen had mevrouw Weeda ook makkelijk op het spoor van deze autoriteit gebracht. Nu gaat Trouw er met deze onthulling vandoor. Jammer voor jullie hoor. In ieder geval kan de conclusie nu zijn dat de brief van Daniël de Rijke geen rectificatie behoefde, maar dat het vooringenomen stuk van mevrouw Weeda daar (dus) om schreeuwt. Tja, ik had u al gewaarschuwd. Ik zou het op prijs stellen als u mij per mail op de hoogte stelt van die rectificatie, want zoals u inmiddels begrepen heeft lees ik uw krant niet meer. 

Met collegiale groet, Frank Bokern

Mooie tik op de vingers. We hebben nog geen reactie ontvangen. Maar ja, misschien zitten wel weer (nog steeds) in overleg hierover. Zou zomaar kunnen. Want mijn moeder, Frank en ik krijgen enorm veel bijval na die publicatie van Van de Ven. 
Ik wens iedereen een fijne kerst.

maandag 23 december 2013

Update maandag 23-12-2013, 21.20
NRC. Goh. Hakken op een punt dat ik vorige week zondag al heb weerlegd. Gelukkig geeft mevrouw Weeda zelf precies aan hoe ze denkt over haar journalistieke werk:zondag 22 december 2013

Update zondag 22-12-2013, 12.35
De zorgverzekeraars geven dit jaar 541 miljoen uit aan reclame enzo om mensen te verleiden om over te stappen, lees ik op Twitter. Ik las ook dat er misschien hooguit 1 miljoen mensen overstappen. Dat is dus 541 euro per overstap, van de ene naar de andere verzekeraar (en volgend jaar misschien weer terug). De gemiddelde premie van het basispakket is ongeveer het dubbele: 1.100 euro. Maken ze dus wel erg veel winst als ze zoveel van die premie kunnen uitgeven aan reclame. Kunnen ze dat geld niet beter gewoon in de zorg stoppen en goede pakketten bieden? Van die 541 miljoen kunnen mensen die het echt nodig hebben behoorlijk wat fysio krijgen, om maar een voorbeeld te noemen. 

zaterdag 21 december 2013

Update zaterdag 21-12-2013, 10.54
Kreeg nog een mailtje dat het artikel pas maandag in NRC komt. Sorry, wist ik al langer, maar was even van de lijn, kerstdiner met rugby.

vrijdag 20 december 2013

Update vrijdag 20-12-2013, 08.35
Goedemorgen! Dit hadden we misschien moeten bedenken toen we nog 30.000 pageviews op een dag hadden. Maar goed. Gisteren waren het er nog steeds 2000+. Blijf deze site bezoeken, we zullen hem regelmatig updaten. Vandaag ook weer van alles in het nieuws (zet ik zo meteen erop). Maar als je op de hoogte wilt blijven kan je ook een mail sturen naar: danielgaatdoor@xs4all.nl

Update vrijdag 20-12-2013, 08.40
Frank begint eindelijk een beetje wakker te worden. Hij heeft de domeinnaam danielderijke.nl geclaimd. Ik ben een URL dus ik besta! Niet dat hij daar (meteen) wat mee wil gaan doen, maar hij is bang dat ONVZ ofzo hem anders gaat inpikken. Ja, we worden een beetje wantrouwig. Zondag al zes uur lang(!) die smeercampagne op Twitter van gezondheidswetenschapper @Caseofdees, medisch ethicus @Gert_van_Dijk en wetenschapper en FD-columnist @MarcelCanoy (onthou die namen!). Maandag kreeg mijn moeder van ONVZ te horen dat ze een tegencampagne overwogen met de 'frame' dat ik loog en dat zij dus nooit gezegd hadden dat ik een 'brandend huis' was. En we krijgen erg veel reacties van mensen die denken dat RTL Late Night niet is doorgegaan omdat de verzekeraars waarmee dat mannetje van de redactie had gebeld, hebben gedreigd niet meer te adverteren bij RTL. Zou natuurlijk zo maar kunnen. Het gaat vast om tientallen miljoenen, want de reclameblokken zitten er vol mee. In de krant is de hele week trouwens stil geweest met advertenties. Vanochtend stond er eindelijk weer eentje in van ONVZ. Maar misschien was dat van te voren al zo gepland. Ze blijven overigens beweren dat 'uit onafhankelijk onderzoek onder verzekerden blijkt dat ONVZ van alle zorgverzekeraars het meest wordt aanbevolen'. Ik weet niet of dat nog de uitkomst zou zijn als dat onderzoek vandaag werd overgedaan :-)

Update vrijdag 20-12-2013, 08.50
Ik word ook weer genoemd in een nieuwsupdate van Fysiotherapie in nood (van Henk Jansen uit Rijssen, volg die man!). Hij schrijft: 'In update 134 heb ik een open brief geschreven aan minister Schippers. In deze mail neem ik het op voor ex-kankerpatiënt Daniël de Rijke die als gevolg van zijn genezen ziekte toch moeilijk een AV polis kan afsluiten. Frank, de vader van Daniël, heeft naar mij gereageerd om me te bedanken voor de open brief aan minister Schippers. In deze brief weerleg ik de argumenten van de minister. Maar het gaat in dit geval niet alleen om Daniël, het gaat ook om al die patiënten met reuma, hartfalen en osteoporose. Zij kunnen zich niet voldoende en betaalbaar verzekeren. Ik dank ook Daniël omdat het hem gelukt is de tweespalt in de gezondheidszorg een menselijk gezicht te geven.'
Ik heb dus de tweespalt in de gezondheidszorg een menselijk gezicht gegeven. Poe. Dank je wel Henk (ik mag inmiddels Henk zeggen). Maar mijn vader verzoekt je vriendelijk om Frank in het vervolg niet 'de vader van Daniël' te noemen maar 'aangenomen plaatsvervangende bio-dynamische namaakfopvader die absoluut niet te Muiden woonachtig is maar dan wel weer luistert naar de naam Frank sstt' :-)

Update vrijdag 20-12-2013, 09.00
'Consumenten wisselen minder vaak van zorgverzekeraar dan in voorgaande jaren,' schrijft de Volkskrant vanochtend (en volgens mij is het overal te zien en te horen en te lezen). Dat terwijl sites als independer.nl juist hadden verspeld dat er dit jaar fors veel meer mensen zouden overstappen. VGZ zegt in het artikel: 'We zien dit jaar voor het eerst meer consumenten kiezen voor iets duurdere polissen met gegarandeerde vrije zorgkeuze.' Precies. Agis heeft dat niet meer. Daarom wilde ik naar een andere verzekeraar. En dan word ik dus uitgesloten.

Update vrijdag 20-12-2013, 09.05
Mijn moeder heeft gehoord dat inmiddels al twee kinderen met een ernstige ziekte naar aanleiding van mijn brief óók een brief naar minister Schippers hebben geschreven. Heel goed. Alle steun en alle meldingen zijn welkom maar ik denk dat juist de meldingen van jongeren hard aankomen. Die hebben nog hun hele leven voor zich en hebben nog niks kunnen regelen. Stuur brieven naar Schippers! Dat kan ook via de mail, via haar woordvoerder: roelof.janssens@minvws.nl  Maar stuur die brief dan ook naar ons. We hebben een nieuw, apart mailadres voor meldingen over uitsluiting: uitsluiting@xs4all.nl En dan hoeft dus niet alleen over zorgverzekeringen te gaan, maar ook hypotheek, levensverzekering, annuleringsverzekering enzo. We delen alle meldingen met de NFK en de NPCF (als de NPCF tenminste nou eindelijk eens haast maakt met dat beloofde meldpunt).

Word jij ook uitgesloten door ziekte of handicap? 
Mail ons: uitsluiting@xs4all.nl

Update vrijdag 20-12-2013, 21.15
O jee, Frank is vanmiddag toch in discussie gegaan op Twitter met @caseofdees, @Gert_van_Dijk en @MarcelCanoy. Omdat NRC tegelijkertijd bij mij op de mail stond met nogal vooringenomen vragen. Hij dacht dat dat niet toevallig kon zijn. 
Hij heeft ze allemaal beschuldigd dat ze mijn actie zondag een 'studentengrap' hebben genoemd. Was niet zo, was alleen maar FD-columnist Marcel Canoy. Excuses gemaakt dus. En we hebben het blog hierboven een beetje aangepast, alleen vergeten om er [u] bij te zetten.
@caseofdees vond ook dat we het woord 'smeercampagne' moesten weghalen. Nou als mijn actie een studentengrap, onzin, nep en een vermeend probleem wordt genoemd en @Gert_van_Dijk dan ook nog beweert dat ik de term 'brandend huis' van de site van de consumentenbond heb gejat, dan mag ik dit ook wel een smeercampagne noemen.
Frank had trouwens eidnelijk ook de echte naam van @caseofdees gevonden en in een tweet gezet. Moest hij meteen van internet halen. Heeft hij nog gedaan ook. Zo. Als ik me achter een fake-naam had verschuild hadden ze me waarschijnlijk helemaal afgemaakt.
Idioot ook trouwens dat die drie nou nog steeds zitten te roepen dat het allemaal onzin is omdat ik me heus wel ergens anders kan verzekeren voor fysio. Help! Dat staat zelfs in de oorspronkelijke brief! Het gaat erom dat ik vind dat ik dezelfde rechten moet hebben als iedereen! 
Dat had Frank vanmiddag trouwens ook getwitterd: dat het mij om alle vormen van uitsluiting ging. Kwam die @caseofdees terug met: maar daar doet de NFK NU wat aan. Ja. En hoe komt dat? Door mijn brief! Dus waarom dan die brief de hele tijd zo aanvallen?
We weten nu trouwens wel waarom dit blog zoveel pageviews heeft: die drie kennen al deze tekst hierboven uit hun hoofd! Ik wil ook wetenschapper worden! Beetje blogje lezen en er dan uren over gaan twitteren. O, wacht, dat doe ik al! Ik ben ook wetenschapper!

Update vrijdag 20-12-2013, 21.20
Kees van Kooten zal wel heel erg niet blij zijn met dat 'smeercampagne'. Ik kom ook maar niet op het goede woord. Maar ja als zijn dictee koffie kan drinken kan mijn campagne ook wel smeren. Wordt het toch nog gezellig!

Update vrijdag 20-12-2013, 21.30
Vanmiddag dat NRC dus. Met een mail met twee vragen die wel heel erg vooringenomen waren. Frank heeft begin van de avond een brief geschreven aan de hoofdredacteur. We weten natuurlijk niet waarmee NRC morgen komt, maar het is nu 21.30 uur geweest en een antwoord is er nog niet, dus publiceren we die brief nu ook maar hier. Dat ze later niet kunnen zeggen dat ze hem niet kenden of pas veel later hadden ontvangen. Ik moest er even bij zeggen dat Frank vroeger voor de Haagse Post heeft gewerkt.
De brief:

Beste heer Vandermeersch,

Ik ben de vader van Daniël de Rijke, die jongen van de ‘Open brief aan minister Schippers’. Uw redacteur Frederiek Weeda is bezig met een artikel over mijn zoon, begrijp ik. Ik ben journalist geweest en zal de laatste zijn om u dat recht te ontkennen, maar het is diezelfde professionele achtergrond die mij enigszins verontrust heeft gemaakt. 

Mijn zoon is vanmiddag per e-mail benaderd door mevrouw Weeda. De twee vragen die ze had waren nogal, laten we zeggen, plompverloren. '1) Klopt het dat je geen echte aanvraag hebt gedaan en dus ook niet bent geweigerd?' En '2) Waarom gebruik je een brief (die ook door NRC is afgedrukt) die niet op waarheid berust om een theoretische kwestie aan te zwengelen?' Met deze vraagstelling stond mijn zoon al meteen met 2-0 achter. Daar komt nog eens bij dat een van de geïnterviewden mij zojuist meldde dat mevrouw Weeda heeft laten weten dat ze eruit is en inderdaad kan aantonen dat Daniël niet de waarheid vertelt. En dus een leugenaar is. Het verontrustende daaraan is dat er enige triomf in die melding leek door te klinken

Het is helemaal waar dat Daniël geen schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij alle verzekeraars. Dat is ook geen doen. Hij heeft ze dus gebeld. Nadat hij, bijvoorbeeld, bij ONVZ was gekenmerkt als een ‘brandend huis’ had hij ook niet het idee dat het veel zin zou hebben een schriftelijke aanvraag in te dienen. Leek mij een verantwoorde conclusie. In die brief geeft hij overigens ook zelf toe dat hij wel degelijk bij andere verzekeraars terecht kan. Waarom mevrouw Weede dan concludeert dat de brief daarmee ‘niet op waarheid berust’, is mij niet echt duidelijk. Daniël heeft in zijn brief, in zijn blog en in alle media duidelijk gemaakt dat het hem om het principe gaat. Hij heeft geen kanker meer, hij is genezen, waarom heeft dan niet recht op dezelfde keuzevrijheid als anderen?

De CG-Raad heeft mede naar aanleiding van de brief van Daniël een wetenschappelijk onderzoek aangekondigd naar de uitsluiting die chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een medisch verleden ondervinden. De anders zo volgzame NPCF heeft het antwoord van minister Schippers op de brief van Daniël niet letterlijk maar wel feitelijk gestempeld tot een leugen. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft als gevolg van Daniëls brief en de vele vergelijkbare klachten die vervolgens bij de koepelorganisatie binnenstroomden, een meldpunt ingesteld. Dat was nog een hele klap voor Daniël. Hij dacht dat hij alleen maar minder keuzevrijheid had bij aanvullende verzekeringen. De reacties die bij de NFK zijn binnengekomen hebben hem ermee geconfronteerd dat hij zijn hele leven gebrandmerkt zal zijn en hij door de drie maanden kanker zijn leven lang misschien wel geen hypotheek of levensverzekering (of tal van andere verzekeringen) kan afsluiten. 

CG-Raad, NPCF en NFK vertegenwoordigen miljoenen mensen. Ze zijn zeer gebaat bij een goede relatie met het ministerie, de zorgverzekeraars en andere stakeholders in de sector. Als zelfs zij nu opstaan, dan wil dat mijns inziens toch wel wat zeggen. Of gaat mevrouw Weeda hen er ook allemaal van betichten niet de waarheid te spreken?

De brief van mijn zoon heeft veel aandacht gekregen. Maar het is zeker niet dat hij die aandacht wilde. Hij heeft via de sociale media alleen maar een groter publiek gezocht omdat minister Schippers niet antwoordde, omdat hij het hart op de goede plek heeft zitten en omdat hij met zijn brief wilde opkomen voor al die mensen die nog veel meer last hebben van uitsluiting. Ik zou het heel erg vinden als nu juist een kwaliteitskrant met die integere bedoelingen van mijn kind de vloer zou aanvegen.

Mocht u zelf willen lezen wat er allemaal rond Daniël is gebeurd en wat de diverse betrokkenen hebben gezegd en beweerd, dan kunt u terecht op zijn blog. Een lang en soms in de emotie geschreven relaas, maar ik kan me niet voorstellen dat een journalist die dit heeft gelezen mijn zoon nog in twijfel trekt. U vindt het blog hier: http://www.openbriefschippers.blogspot.nl

Met professionele groet, 

Frank Bokern

donderdag 19 december 2013

Update donderdag 19-12-2013, 08.55
Wanneer is een verzekering nog een verzekering en wanneer niet? Daar worstelen meer mensen mee. Menno Zandbergen legde in een Ikje in NRC mooi vast hoe absurd het stelsel is en hoe medewerkers van zorgverzekeraars dat zonder blikken of blozen bevestigen (pas op, spoiler): 'Ik zei: „Dus u weigert een verzekering omdat mensen er gebruik van willen maken?” Tot haar spijt was de vriendelijke medewerkster dat met me eens.' Lees het hele Ikje

Update donderdag 19-12-2013, 14.05
Het aantal bezoekers loopt dramatisch terug. Vandaag nog 'maar' 1.000 bezoekers en een beetje, gisteren nog 5.000. In totaal nu iets meer dan 86.000. Ik denk niet dat we de 100.000 nog gaan halen. Ben zelf ook wel even blij met de rust, had vandaag namelijk weer een tentamen. En mijn moeder en mijn aangenomen plaatsvervangende bio-dynamische namaakvader Frank sstt moeten af en toe ook werken en slapen. De media-aandacht is inmiddels 0 en dat is ook wel logisch. De Gooi en Eemlander zou nog met een soort reconstructie komen of zoiets, maar dat moet ik ook nog maar zien. Misschien dat ze me een mooi kerstverhaal vinden ofzo, haha.

We hebben veel meer aandacht gekregen voor het probleem dan ik ooit had gedacht. Ik ben blij dat ik op een gegeven moment het probleem wat breder heb kunnen trekken. Het was helemaal niet mijn bedoeling om bepaalde verzekeraars te bashen. Ik wilde vooral aandacht voor het feit dat het systeem verkeerd in elkaar zit. Het was helemaal mooi geweest als we nog een stapje verder hadden kunnen zetten en alle vormen van uitsluiting hadden kunnen aankaarten. Ik ben er namelijk erg van geschrokken dat ik straks misschien ook geen hypotheek of levensverzekering kan afsluiten omdat ik toevallig kanker heb gehad. 

De verdedigingslinie van de minister is duidelijk. 1. Het basispakket wordt helemaal niet uitgekleed. 2. Daniël moet niet zeuren want hij kan bij zes verzekeraars terecht. 3. En ik kan er als minister toch niets aan doen want aanvullende verzekeringen zijn particuliere verzekeringen. Ik vind het schokkend om te zien dat een minister hier in Nederland zo overduidelijk kan liegen en de waarheid kan verdraaien en daar ongestraft mee wegkomt. De oorverdovende stilte van de PvdA, die coalitiepartner die zich graag zo sociaal voordoet, is ronduit genant.

We gaan door hoor. We gaan kijken of de NFK en de NPCF kunnen helpen bij het verzamelen van zoveel mogelijk misstanden. Mijn moeder is daar inmiddels al mee bezig. Misstanden melden kan ook bij mij [u]: uitsluiting@xs4all.nl  Wij sturen het dan wel door naar die organisaties. Ik zou het ook erg fijn vinden als juist ook jongeren zich zouden melden. Frank (hij is tekstschrijver en communicatie-adviseur) gaat misschien nog een whitepaper (dat is heel erg 2014) maken over onze campagne. Want hebben natuurlijk wel veel aandacht gekregen.

De buzz heeft precies 53 uur geduurd, hebben we uitgekerend. Van zondag 11.30 uur toen Thunderclap los ging, tot dinsdag 16.30 uur toen ik nog even mocht meepraten in het programma De Peiling van RTV-NH. Dik twee dagen dus, maar het lijken wel twee weken, zoveel is er gebeurd, en zo intensief zijn we ermee bezig geweest met zijn drieën. Te gek dat dat tegenwoordig kan met drie mensen met ieder een laptop aan de keukentafel. Jammer dat het nog niets heeft veranderd, maar dat was misschien ook wel wat veel gevraagd.

De kwestie staat in ieder geval wel op de kaart. En ik beloof jullie allemaal dat we ons best zullen blijven doen er aandacht voor te blijven krijgen. 

woensdag 18 december 2013

Update woensdag 18-12-2013, 9.00
Ik kreeg via Twitter een geweldige brief van een fysiotherapeut Jansen uit Rijssen aan minister Schippers. Titel: 'Hebben wij het over hetzelfde zorgstelsel?' Heel goed, dat begon ik me zo langzamerhand ook af te vragen. Henk van Gerven van de SP heeft de brief rondgetwitterd. Dank ook meneer Van Gerven! Ook goed: de fysiotherapeut noemt mij 'de heer De Rijke'. Fijn toch om te zien dat er meer mensen goed zijn opgevoed.

Open brief aan minister Schippers
Hebben wij het over hetzelfde zorgstelsel?

Geachte mevrouw Schippers,

Ik heb uw reactie, gericht aan de heer Daniel de Rijke, gelezen. Ik kan slechts twee conclusies trekken uit het door u geschetste beeld van de zorg in Nederland. Of u heeft het over een ander zorgstelsel, of u heeft er geen weet van wat er in de praktijk gebeurt. Als ervaringdeskundige uit de praktijk vertel ik u graag wat er werkelijk speelt.

1. Ik zou van u graag een lijst van sportletsels, die op de chronische lijst voorkomen, ontvangen. Bij sporten worden met name spier-, pees- en gewrichtletsels opgelopen. Waar staan die in de chronische lijst? U zult ze ook niet kunnen vinden, maar waarom trekt u dan rookgordijnen op?

2. In Nederland zijn meer dan 1000 zorgpolissen beschikbaar. U zegt dat er 6 voldoen aan het criterium van aanname zonder medische selectie + vergoeding van onbeperkte fysiotherapie. Voor de duidelijkheid: het gaat hier in theorie om 5 zorgpolissen. Van deze 5 polissen is er slechts 1 financieel toegankelijk. Dit is de FNV AV 2 polis, die € 113,08 euro kost + de kosten van een lidmaatschap FNV (maximal € 16,-- per gezin). De op een na goedkoopste polis, de Prolife polis, kost al € 159,45 per maand. Maar een Delta Lloyd AV Top kost € 213,-- per maand. Dit zijn bedragen die niet betaalbaar zijn voor een Nederlander met een modaal loon, laat staan voor een student, AOW-er of werkzoekende.

3. U heeft het over een uitbreiding van het basispakket. Het schrappen van de fysiotherapeutische vergoeding vanuit de basisverzekering voor reuma, hartfalen en osteoporose lijkt mij een duidelijk feit van het tegendeel.

De heer De Rijke wordt aangetast in zijn recht om zich als burger te kunnen verzekeren. U, en ook uw voorganger de heer Hoogervorst, hebben beloofd dat zorg verzekerbaar blijft. Ik kan u voorspellen dat door het gebrek aan solidariteit binnen de aanvullende verzekeringen, en de steeds verder doorgevoerde versnippering van polissen door de zorgverzekeraar, deze belofte niet langer nagekomen kan worden.

Ik weet dat u graag een andere waarheid wilt zien. Ook weet ik dat de zorgverzekeraars u graag in de illusie willen laten geloven dat de zorg goedkoper wordt en van een betere kwaliteit. Deze werkelijkheid bestaat alleen op papier en niet op de werkvloer. Iedere zorgverlener op de werkvloer kan u het tegendeel vertellen. 

Graag ga ik met u de uitdaging aan om te zoeken naar een zorgsysteem dat wel duurzaam en sociaal is. 

Hoogachtend,
H.M. Jansen
Fysiotherapeut


Update woensdag 18-12-2013, 12.10
Het blad Zorgvisie heeft gisteren een goed artikel gepuliceerd over deze kwestie. Het blad (site?) heeft ook Renske Leyten om een reactie gevraagd. Zij zegt: ''De minister vindt het prima dat er in de aanvullende verzekeringen risicoselectie voor komt. Ik ben het daar niet mee eens. Je ziet nu dat belangrijke behandelingen voor mensen met een chronische ziekte in de aanvullende pakketten terecht komen. (-) Dat vind ik een wel degelijk uitholling van de solidariteit in het verzekeringssysteem. Er zou in de aanvullende polis, net zoals in de basispolis, een vereveningssysteem geïntroduceerd moeten worden. Dit om de prikkels bij verzekeraars weg te halen om te handelen als winstgedreven bedrijven, wat ze in feite ook zijn.' Het blad had er vrijdag kennelijk ook al over geschreven, maar dat naar aanleiding van een onderzoek dat aantoont dat de verevening (een van de onderliggende problemen) niet werkt.
Je leest het hele artikel hierUpdate woensdag 18-12-2013, 12.20
RTV-NH heeft ook een bericht op Facebook geplaatst. Ook weer bijna alleen maar bijval in de reacties. Goed! Lees het hier

Update woensdag 18-12-2013, 12.25
En ik sta nu ook op YouTube, heeft RTV-NH zelf gedaan. Pas 358 views. Dat kan beter! 
Ga naar YouTube

Update woensdag 18-12-2013, 12.26
Nou vooruit, volgens mij kan ik dat ook op blogspot zetten.

Update woensdag 18-12-2013, 14.30
Ook de site Zorgkiezer.nl, een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen, heeft het bericht geplaatst over de brief. Lees het artikelUpdate woensdag 18-12-2013, 14.35
Ik kom nu eindelijk een link tegen naar de uitzending van Giel van afgelopen maandag. De link gaat direct naar het fragment met het interview. Luister naar Giel (en naar mij natuurlijk)

Update woensdag 18-12-2013, 18.55
Fysiotherapeut Henk Jansen uit Rijssen blijkt al drie jaar te strijden tegen de marktwerking in de zorg. 'Deze marktwerking is veel te breed getrokken. De overheid laat de basiszorg steeds verder los door hogere eigen risico's te vragen en door zorgverleners toe te staan dat verzekerden alleen nog terecht kunnen die de zorgverzekeraar aanwijst.' Hij houdt een Facebook-pagina bij over alle misstanden. Geschreven vanuit de fysiotherapie maar in de praktijk, zo zegt hij, gaat het heel vaak over problemen zoals ik die nu bijvoorbeeld ondervind. Heel goed. Ga naar Fysiotherapie in nood
Update woensdag 18-12-2013, 19.20
Je kunt ook reageren op dit blog, ik geloof niet dat veel mensen dat doorhebben (het duurde ook even voordat ik dat doorhad). Amber Scorpio kwam met een mooie reactie: 'Hoi Daniël Ten eerste wil ik zeggen dat het werkelijk geweldig is hoe je dit hebt aangepakt. Ik ben zeker vanaf 22:00 bezig geweest met het lezen van alle updates (terwijl ik morgen ook tentamen heb). (-) Het is eigenlijk al bizar dat mensen die hun hele leven medicijnen en/of zorg nodig hebben om normaal te functioneren, daar zo ontzettend veel nadelen ondervinden (-). Maar dat je je niet mag verzekeren voor fysio als je de prestatie hebt geleverd om iets als kanker te overwinnen... dan wordt ik toch wel een beetje misselijk. Ik sta hier gewoon te poppelen om dat RTL lulletje een draai om zijn oren te geven en hem een lesje leren.' Hear hear!
Wil je ook reageren? Dat kan! Reageer! Hieronder, geloof ik. Doe het! En doe het nu!
[Wel netjes houden hoor anders moet ik dat allemaal gaan modereren want als ik dat niet doe worden mijn ouderfiguren boos en heb ik dat weer.] 

Update woensdag 18-12-2013, 20.30
Henk van Gerven van de SP heeft zojuist een motie ingediend over de risicoselectie zoals die is aangekaart door Daniël de Rijke. Wow. [Ik krijg geen geluidsfragment geupload dus ik heb er een filmpje van gemaakt, je moet op de play-button link onderin drukken, geloof ik.]

Update woensdag 18-12-2013, 21.00
De reactie van de minister is trouwens behoorlijk waardeloos. Een acceptatieplicht voor aanvullende verzekeringen is onuitvoerbaar, zegt ze. Want het zijn particuliere verzekeringen. Nou, dat is dan misschien niet zo goed, minister. ‘Deze oplossing is via de Europese route onbegaanbaar,’ zegt ze ook. Nou dan kiest ze toch een andere route? Bovendien gaat ze in het geheel niet in op het argument van Van Gerven: ‘De minister wil geen risicoselectie in de basisverzekering. Maar dat gebeurt nu via de omweg van de aanvullende verzekering.’ Precies!

Update woensdag 18-12-2013, 20.32
Moet deze mevrouw straks Rutte opvolgen? Gelukkig is ze geen politicus van het jaar geworden, dat fluisterde iedereen wel. Als het nou maar niet door mij komt dat ze dat niet is geworden, anders zijn wij ex-kankerpatiënten die gewoon rugby willen spelen helemaal de Sjaak.

Update woensdag 18-12-2013, 21.10
Wie klachten heeft over uitsluiting kan nog steeds terecht bij het meldpunt van de NFK. Wie moeite heeft met het afsluiten van een aanvullende verzekering kan contact opnemen met de Zorglijn van de NPCF. Bel: 030 29 16 777, of mail: zorglijn@npcf.nl of kijk op de website van de NPCF

dinsdag 17 december 2013

Update dinsdag 17-12-2013, 07.30
Ook goedemorgen. Uit mijn bed gebeld door RTV-NH. Ze willen me live in de uitzending (radio). Ze vertelden dat ik vanochtend ook in De Telegraaf sta. Ook de Volksrant heeft (toch) een artikel.

Update dinsdag 17-12-2013, 07.35
Ik was gisteren trouwens ook nog gebeld door Folia, het blad van de UvA en de HvA. Artikel is gisteren meteen gepubliceerd. Lees het hierUpdate dinsdag 17-12-2013, 07.45
Ook Radio 3 aan de lijn. Ze willen me weer in de uitzending. Ik wilde eigenlijk een beetje uitslapen.

Update dinsdag 17-12-2013, 07.47
Mijn (bio-dynamische) namaakvader heeft me gisteren tot laat liggen googelen. Zelfs als je alleen 'Daniël' intikt ben ik al de derde hit. Hierna een paar dingen die hij heeft gevonden.

Update dinsdag 17-12-2013, 07.48
Joop.nl had al op zondag een artikel over mijn brief. Dat was al leuk. Maar gisteravond zag Frank dat bijna 6.000 mensen hebben gezegd dat ze het artikel 'leuk' vinden. Nou ja, leuk, leuk. Maar al die steun is wel fantastisch. Je vindt het artikel hier (nieuwe link volgens mij)


Update dinsdag 17-12-2013, 07.50
RTL Nieuws had gisteravond al meteen een artikel op de site over het antwoord van de minister, met de enige juiste conclusie in de kop: 'Schippers: geen veranderingen in aanvullende verzekering'. In de reacties op het artikel wordt de minister helemaal afgebrand. Bijvoorbeeld Egbert Kroon: 'De minister is een harteloos stuk verdriet.' Dank Egbert. Lees het artikel

Update dinsdag 17-12-2013, 07.55
Ook Linda houdt van mij. Nou ja, het blad dan (gelukkig). Hier is het bewijs

Update dinsdag 17-12-2013, 08.00
De SP stelt niet alleen Kamervragen, maar heeft sinds gistermiddag (geloof ik) ook een groot artikel over mijn brief op de site. En ze geven er meteen de juiste draai aan: er moet ook een acceptatieplicht komen voor de aanvullende verzekering. Go go go SP. Lees het artikel
Update dinsdag 17-12-2013, 08.05
En de NPCF sluit zich aan. De Nationale Patiënten en Consumenten Federatie. De koepel waar ook de NFK onder valt. Laurence Maes van de NFK (ze was ook op het RTL Journaal en in de uitzending van BNN Today en staat vandaag ook in allerlei kranten) heeft daar erg op aangedrongen, of beter misschien: op moeten aandringen. Maar goed, het artikel dat zij op hun site hebben gezet klinkt goed. 'Een verhaal als dat van Daniel komt vaker voor, dat horen wij ook van lidorganisaties. Wij vinden het ernstig dat zieke mensen soms moeite hebben zich goed aanvullend te verzekeren.' En: 'Steeds meer zorg, zoals fysiotherapie, verdwijnt uit het basispakket en wordt overgeheveld naar de aanvullende verzekering.' Maar: 'niet iedereen (wordt) geaccepteerd voor de meest uitgebreide aanvullende pakketten. Het gevolg is dat een aantal patiëntgroepen, waaronder ook mensen met reuma, benadeeld worden.' Lees het hele artikel

Update dinsdag 17-12-2013, 08.10
Zo en nu even mijn haren kammen. Ik moet er natuurlijk wel een beetje netjes uitzien op de radio.

Update dinsdag 17-12-2013, 09.00
Op de sites van de kranten gaat het nu alleen nog maar over het antwoord van Schippers. Dat het een beetje raar antwoord is omdat ze eigenlijk helemaal niet op mijn vragen ingaat, dat wordt niet verteld. De artikelen van Trouw en Volkskrant zijn identiek. Het ANP bericht gekopieerd dus. Ik dacht dat echte kranten dat anders deden. Waarom niet even teruggrijpen op wat ik heb gezegd? Jammer hoor. In het artikel in de papieren Volkskrant krijgen de zorgverzekeraars ook erg de ruimte om onzin te verkopen. Het zal nu dan ook wel afgelopen zijn met die golf van publiciteit. Begin van de middag horen we of de Kamervragen doorgaan. Zal wel niet als zelfs journalisten van kwaliteitskranten die brief van de minister een afdoende antwoord vinden. Ik ga terug naar bed. Rugby'en is heftig, maar zo'n actie is ook topsport.

Update dinsdag 17-12-2013, 09.10
Nou nog eentje dan: het aantal hits op dit blog is vandaag alweer 3.000+, totaal aantal pageviews is nu 71.000+. Veel trouwe volgers misschien, maar toch. 

Update dinsdag 17-12-2013, 09.15
Misschien krijgt het toch nog een staartje. RTL Late Night aan de telefoon. Willen me vanavond misschien in de uitzending. Kijkdichtheid (hoor ik van Frank) gemiddeld 700.000 mensen. En alle ruimte om mijn verhaal te vertellen. Zou fijn zijn nu de kranten allemaal Schippers napraten.

Update dinsdag 17-12-2013, 09.15
Mijn bio-dynamische namaak-vader Frank heeft ook nog even de kijkcijfers opgezocht van het RTL Nieuws van gisteren: 1.567.000 kijkers. Zo hee. 

Update dinsdag 17-12-2013, 09.35
Ik dacht dat we een rustig dagje kregen. Niet dus. NOS aan de lijn. Willen mij hier misschien komen filmen als ik naar Politiek 24 kijk terwijl de Kamervragen worden behandeld. Allemaal misschien hè. Maar van uitslapen komt dus niks.

Update dinsdag 17-12-2013, 09.35
De uitzending van RTV-NH staat nu ook online. Luister hier (hee, ik was nog niet wakker!)

Update dinsdag 17-12-2013, 10.10
RTL Late Night gaat door. Tsjonge. Gaaf hoor. Hoop dat ik de ruimte krijg om een goed antwoord te geven op die rare brief van Schippers. 

Update dinsdag 17-12-2013, 10.30
Vanmiddag (telefonisch) te gast in een actualiteitenprogramma van RTV-NH. Een radioprogramma met vandaag als thema: 'Chronisch ziek, niet verzekerd'. 

Update dinsdag 17-12-2013, 11.30
Ook de CG-Raad meldt zich (de koepelorganisatie voor de patiëntenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten). Met een mooie mail, dank daarvoor. 

Directeur a.i. Gert Rebergen schrijft: 'U wijst met uw actie terecht op de gebreken in het huidige verzekeringssysteem. Daar hebben we als CG-Raad regelmatig aandacht voor gevraagd. Zo waarschuwen we al geruime tijd dat risicoselectie steeds vaker voorkomt, terwijl ondertussen het basispakket wordt uitgekleed. Dus we delen uw zorgen en vinden eveneens dat het de verkeerde kant op gaat.' Precies. Het is dus ook onzin wat de minister in haar brief beweert. De basisverzekering wordt wél steeds verder uitgekleed. En er vindt steeds meer risicoselectie plaats. Straks kunnen mensen met een ziekte, handicap of vlekje zich dus nergens meer verzekeren, zelfs niet als ze inmiddels weer geheel genezen zijn. Nu zou ik nog terecht kunnen bij zes verzekeraars, maar hoeveel zijn daar volgens jaar nog van over?

De CG-Raad heeft opdracht gegeven aan een universiteit om gericht onderzoek te doen naar de eisen en behoeften die chronisch zieken en gehandicapten stellen aan verzekeringen. Ze gaan een lobby opzetten die erop gericht is dat iedereen met een beperking zich afdoende kan verzekeren. Goed! Rebergen sluit af met: 'Dus we maken ons sterk voor dezelfde zaak! Veel succes met uw actie.' 
Kijk, deze meneer zegt wél u tegen mij. Kan de minister nog wat van leren! (Daar vallen heel veel mensen over dat ze zo populair doet en me gewoon met je aanspreekt.)

Update dinsdag 17-12-2013, 11.30
Gebeld door Tijd voor Twee, Radio 2. Ik kom zometeen om 12.10 uur in de uitzending

Update dinsdag 17-12-2013, 12.50
Mondelinge Kamervragen gaan niet door. Ook Daniël de Rijke treedt nu uit de anonimiteit en verklaart dat Van Miltenburg niet functioneert. (Grapje.) Geen idee waarom ze niet doorgaan. Misschien door die brief van Schippers, dat ze daarmee al geantwoord zou hebben. Maar die brief roept alleen maar meer vragen op eigenlijk. Zie ook het standpunt van de CG-Raad. Die zeggen nog net niet dat de Schippers liegt, maar veel scheelt het niet. 
Van Miltenburg is natuurlijk ook van de VVD en volgens mij kun je dat niet thuislaten als je een dagje gaat Kamervoorzitteren of hoe heet dat. 
Balen wel.

Update dinsdag 17-12-2013, 14.50
Ik heb de brief van Schippers in Tijd voor Twee gekwalificeerd als 'flauwekul'. Oeps. Het schoot er opeens uit. Ik heb hem nog eens goed bekeken en toen viel me opeens iets op: de tekst is geschreven in twee verschillende lettertypes. Zie je goed als je hem in een document zet. Ze hebben dus echt alles bij elkaar zitten knippen en plakken. Volgens die bio-dynamische man die maar de hele tijd aan de lijn en on de line hangt zijn de eerste drie alinea’s geschreven door de ambtenaar die precies weet wat er wel en niet in de pakketten zit en is het tweede deel van de ambtenaar die het brede politieke beleid voorbereidt. Een voorlichter heeft vervolgens met track changes voorstellen gedaan om zinnen te schrappen omdat ze politiek gevoelig waren. En die heeft, jammer, jammer, jammer de tekst niet gecontroleerd op de dubbele spaties die je dan altijd overhoudt. In het vervolg even doen heren: zoek/vervang dubbele spatie voor enkele spatie. Geen dank.

Update dinsdag 17-12-2013, 15.05
RTL Late Night begint zich terug te trekken. De redacteur krijgt het verhaal maar niet 'gestaafd'. Zou dit blog gewoon moeten lezen, weet hij precies wat er aan de hand is. Ik heb gezegd dat hij dan maar eens met de CG-Raad en de NPCF moet gaan bellen. Die vertegenwoordigen een paar miljoen patiënten en gehandicapten. Zij geven toch aan dat hun leden hier steeds vaker mee worden geconfronteerd? Hoeveel meer bewijs wil je hebben? Waarom dan weer alleen gaan bellen met de partijen waarvan je al van te voren kunt bedenken dat ze het gaan ontkennen of met smoezen komen? Stom hoor.

Update dinsdag 17-12-2013, 15.15
Bijna 7.500 bezoekers vandaag, totaal nu net iets meer dan 75.000. De aandacht loopt terug, dat is ook te zien aan het grafiekje. Nou, het heeft al heel veel meer aandacht gekregen dan ik ooit had durven hopen. En ik ga gewoon door hoor. Bovendien is 7.500 op een dag natuurlijk hartstikke veel. Ik moet oppassen, ik begin verwend te raken.Update dinsdag 17-12-2013, 15.20
BNR Nieuwsradio heeft ook aandacht besteed aan de zaak. Wist ik niet. Ze hebben de NPCF geïnterviewd. En NPCF-directeur Wilna Wind zegt gewoon keihard dat Schippers liegt: 'Je ziet wél dat er steeds meer dingen uit het basispakket gaan. Dat is gebeurd met de gedachte dat je je aanvullend kan verzekeren. Maar dan moet die aanvullende verzekering wel toegankelijk zijn. Daar komen toch steeds meer problemen mee.' Go go go Wilna!
Lees het artikel en beluister het fragment
Update dinsdag 17-12-2013, 16.10
RTL Late Night hoort van zorgverzekeraars dat ik loop te liegen. Wel gek dat die journalist dát dan niet in twijfel trekt. Zo'n jongen van zo'n tokshow weet natuurlijk helemaal niet wat dat is, een NPCF of een CG-Raad. Nou, dan was het vast ook een bijzonder raar gesprek geworden. Als zo'n redacteur het al niet snapt. Dom!

Update dinsdag 17-12-2013, 16.45
Het programma De Peiling van RTV-NH heeft niet alleen een heel uur besteed aan mijn brief (en ook mij aan het woord gelaten), maar heeft ook een enquête gehouden op de website. ‘Zieke mensen weigeren voor een aanvullende ziektekostenverzekering: is dat terecht of is dat een schandalige uitsluiting?’ Van alle stemmers (ik weet niet hoeveel dat er waren) vindt slecht 7 procent dat terecht. Maar liefst 93 procent van de stemmers vindt mensen weigeren voor een aanvullende verzekering ‘een schandalige uitsluiting’. 

Update dinsdag 17-12-2013, 16.50
Erik Hordijk van verzekeringssite.nl die ook werd geïnterviewd door RTV-NH zegt nu al te weten dat in 2015 nog minder zorgverzekeraars fysiotherapie gaan bieden in de aanvullende pakketten 'mede door alle media-aandacht' rond mijn brief. En moet ik me daar schuldig over voelen ofzo? Hij zei ook dat ik vorig jaar nog bij dertien verzekeraars terecht kon, terwijl het er dit jaar nog maar zeven zijn. Dat bedoel ik dus. En het jaar daarna nog maar vier misschien. En het jaar daarna nul. De hele redenering heb ik al eerder in dit blog gezet. Heeft dat ventje van RTL Late Night dus ook niet gelezen. Maar dit geeft dus precies aan hoe ziek dit systeem is en hoe afhankelijk we zijn geworden van de nukken van de zorgverzekeraars die gewoon alles mogen doen waar ze zin in hebben. Een vrije markt betekent dus dat zorgverzekeraars vrij zijn om te kiezen wie ze wel en wie ze niet willen verzekeren. Bedankt VVD. En PvdA natuurlijk: helemaal niks van gehoord. Maar ja, de PvdA is inmiddels ook gewoon de VVD-light. O nee, dat zei ik altijd van D66. Nou join the partij PvdA, zoukzegge.

Update dinsdag 17-12-2013, 18.20
De mediastorm lijkt geluwd. Misschien maar goed ook. Precies zes dagen geleden zijn we hier begonnen aan de keukentafel. En we hebben wel wat voor elkaar gekregen. Zo! Erg vermoeiend. Maar stiekem toch ook wel een beetje stoer dat ik nu gewoon Daniël de Rijke kan intikken in Google en dat er dan allemaal hits komen van kranten, tv-programma's en zo. Eerste hit is overigens die brief van Schippers. Beetje jammer. Alhoewel het natuurlijk ook wel wat is dat een minister zich genoodzaakt voelt mij een brief terug te schrijven en op internet te publiceren. 


Update dinsdag 17-12-2013, 18.25
Ik sta ook in het ND! Dat is het Nederlandsch Dagblad. Griffo-krantje, zegt mijn aangenomen bio-dynamische namaakvader die ook luistert naar de naam Frank. Maar wel landelijk, dat ND bedoel ik. Artikel zit achter een paywall. Alleen de eerste twee alinea's zijn te lezen. Maar toch wel leuk. Zijn ze in Zeeland tenminste ook allemaal op de hoogte. Daar kom ik nogal eens, zou toch jammer zijn als ik daar niet word herkend op straat :-)Update dinsdag 17-12-2013, 18.30
Gisteren had ook Het Parool een bericht hoor ik. Maar op de site is alleen een bericht over de brief van Schippers te vinden. Raar. Was ook al zo bij AD en Trouw: die hadden vanmorgen een artikel over mijn brief, maar op de site alleen een later bericht over die brief van de minister. Niet eens een verwijzing naar het eerdere artikel over mij. De echte krant en de krant online zijn dus totaal verschillend. Waar zijn die sites dan voor? Verwarrend. En of je nou zo meer kranten verkoopt, kweenie.

Update dinsdag 17-12-2013, 18.35
De Gooi en Eemlander wil een groot artikel schrijven over wat er de afgelopen dagen allemaal is gebeurd en wat we hebben bereikt. Vind ik wel leuk. Twee keer een kwartier aan de lijn gehangen met een journalist. Ben benieuwd.

Update dinsdag 17-12-2013, 18.37
De Kamervragen komen er toch! Komt mijn moeder nu pas mee! Renske Leyten heeft dezelfde vragen nu schriftelijk ingediend. Dank je wel Renske, eh sorry, geachte afgevaardigde mevrouw Leyten. Nu moet Schippers ze wel beantwoorden. Goed zo. Binnen zes weken anders zwaait er wat (zei mijn moeder, ik weet alleen niet meer wat er dan zwaait).

Update dinsdag 17-12-2013, 19.10
Vandaag maar 9.730 bezoekers (tot nu toe), totaal 77.000+. Veel in zes dagen tijd, maar het is wel een aflopende zaak, zoals ook te zien is aan het plaatje. Minister Schippers kan rustig gaan slapen. 'Dacht het niet!' roept mijn moeder. 


Update dinsdag 17-12-2013, 19.20
De Kamervragen van de geachte afgevaardigde mevrouw Leyten, o sorry, ik moet zeggen: lid Leyten. Klinkt ook niet erg vriendelijk. Lid Leyten heeft erg haar best gedaan. Poe. Veertien vragen. Die ook echt over mij gaan. Tis wat. Allemaal goed, maar ik wil de geachte lezer vooral wijzen op vragen 8, 9 en 13, die zijn nog wat goeder :-)

Had u ook gereageerd op de open brief van Daniël de Rijke als deze niet breed in het nieuws was gekomen?

Wat zegt het u dat Daniël in zeer korte tijd massaal steun heeft gekregen voor zijn strijd tegen risicoselectie? Deelt u onze visie dat dit erop wijst dat Nederland risicoselectie als niet solidair ervaart?

Erkent u dat de situatie van Daniël de Rijke niet op zichzelf staat, maar een voorbeeld is van hoe zorgverzekeraars omgaan met mensen die een medisch risico kunnen vormen en kunnen leiden tot hoge zorgkosten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vindt u het rechtvaardig dat Daniël en andere mensen met een medische geschiedenis eerst formulieren moeten invullen voordat hij eventueel wordt toegelaten tot de aanvullende zorgverzekering? Kunt u uw antwoord toelichten?

Wat vindt u ervan dat zorgverzekeraar ONVZ hem karakteriseert als ‘brandend huis’ dat je niet verzekert? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vindt u het rechtvaardig dat Zilveren Kruis, Avéro en ONVZ Daniël zelfs direct hebben geweigerd voor de aanvullende zorgverzekering? Kunt u uw antwoord toelichten?

Blijft u erbij dat zorgverzekeraars slechts beperkt risicoselectie toepassen via de aanvullende zorgverzekering? Hoe reageert u in dat verband op de stelling van de NPCF dat ‘een verhaal als dat van Daniël vaker voor komt’?

Vindt u werkelijk dat uw stelling dat ‘solidariteit een belangrijke drager is van ons zorgstelsel’ samen gaat met het toestaan van medische selectie voor de aanvullende verzekering? Denkt u dat Daniël en zijn lotgenoten dat als solidair ervaren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vindt u het werkelijk eerlijk dat Daniël de keuze heeft uit zes zorgverzekeraars terwijl Nederlanders die niet kampen of hebben gekampt met gezondheidsproblemen uit alle aanvullende verzekeringen kunnen kiezen?

10 Vindt u het niet gek dat Daniël voor een aanvullende verzekering voor fysiotherapie geweigerd wordt vanwege zijn medische geschiedenis met kanker? Leidt het gehad hebben van kanker tot aantoonbaar meer gebruik van fysiotherapie?

11 Erkent u dat de weigering – op medische gronden – van mensen voor de aanvullende verzekering ook leidt tot verminderde aantrekkelijkheid van de basisverzekering? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? 

12 Deelt u onze visie dat het verkleinen van het basispakket in combinatie met risicoselectie mensen als Daniël maar ook ouderen en chronisch zieken voor grote problemen stelt? Kunt u uw antwoord toelichten?

13 Welke garantie kan u geven dat volgend jaar of in de jaren daarna niet alle zorgverzekeraars medische selectie toepassen op de aanvullende verzekering? Waar kan Daniël in dat geval terecht voor een aanvullende zorgverzekering?

14 Deelt u onze mening dat risicoselectie via de aanvullende verzekering uitgebannen moet worden door een acceptatieplicht in te voeren? Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

Update dinsdag 17-12-2013, 19.25
Het motto van mijn Twitter-account is 'Het is pas crisis als het bier op is.' Daar zijn best nog wel wat mensen over gevallen. Als ik zo'n zuiper ben, dan verdien ik ook geen verzekering tegen fysio, dat soort rare onzin. Hallo, ook jong geweest, iemand? Bovendien: ik drink bijna nooit. Echt niet! Nou ja. Maar vanavond wel. Denk dat ik maar eens ga proberen een flinke crisis te veroorzaken :-)

Update dinsdag 17-12-2013, 23.20
Nou nog eentje dan. Update, bedoel ik. Toch nog 12.000+ pageviews vandaag. En daarmee komt het totaal nu boven de 80.000. In zeven dagen, vijf uur en 25 minuten.