donderdag 26 december 2013

Update donderdag 26-12-2013, 10.00
Frank vond nog een leuke andere site van het RIVM. Dat heeft namelijk een aparte site over zorgverzekeringen (‘Zorgbalans’). Met veelzeggende teksten, zoals: ‘Toegankelijke zorg betekent dat personen, die zorg nodig hebben, op tijd en zonder grote drempels toegang hebben tot zorgverlening.’ En: ‘Keuzevrijheid hangt nauw samen met de toegankelijkheid van het zorgaanbod. Keuzevrijheid houdt in dat burgers zelf kunnen kiezen voor de wijze waarop en bij wie zij tegen ziektekosten verzekerd willen zijn en door wie en de wijze waarop de zorg wordt verleend.’ En: ‘Keuzevrijheid is ook een van de voorwaarden voor het slagen van het huidige zorgsysteem met gereguleerde marktwerking.’ We moeten dus zelf kunnen kiezen voor de wijze waarop we tegen ziektekosten verzekerd willen zijn. We moeten kunnen kiezen bij wie we verzekerd zijn. Moeten kunnen kiezen door wie de zorg wordt verleend. En moeten kunnen kiezen waarop de zorg wordt verleend. Voor alle duidelijkheid: dit komt dus van de site van het RIVM, onderdeel van het ministerie van VWS, dat ministerie met mevrouw Schippers aan het hoofd. Hallo Tweede Kamer, was u daar nog?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten