vrijdag 20 december 2013

Update vrijdag 20-12-2013, 08.35
Goedemorgen! Dit hadden we misschien moeten bedenken toen we nog 30.000 pageviews op een dag hadden. Maar goed. Gisteren waren het er nog steeds 2000+. Blijf deze site bezoeken, we zullen hem regelmatig updaten. Vandaag ook weer van alles in het nieuws (zet ik zo meteen erop). Maar als je op de hoogte wilt blijven kan je ook een mail sturen naar: danielgaatdoor@xs4all.nl

Update vrijdag 20-12-2013, 08.40
Frank begint eindelijk een beetje wakker te worden. Hij heeft de domeinnaam danielderijke.nl geclaimd. Ik ben een URL dus ik besta! Niet dat hij daar (meteen) wat mee wil gaan doen, maar hij is bang dat ONVZ ofzo hem anders gaat inpikken. Ja, we worden een beetje wantrouwig. Zondag al zes uur lang(!) die smeercampagne op Twitter van gezondheidswetenschapper @Caseofdees, medisch ethicus @Gert_van_Dijk en wetenschapper en FD-columnist @MarcelCanoy (onthou die namen!). Maandag kreeg mijn moeder van ONVZ te horen dat ze een tegencampagne overwogen met de 'frame' dat ik loog en dat zij dus nooit gezegd hadden dat ik een 'brandend huis' was. En we krijgen erg veel reacties van mensen die denken dat RTL Late Night niet is doorgegaan omdat de verzekeraars waarmee dat mannetje van de redactie had gebeld, hebben gedreigd niet meer te adverteren bij RTL. Zou natuurlijk zo maar kunnen. Het gaat vast om tientallen miljoenen, want de reclameblokken zitten er vol mee. In de krant is de hele week trouwens stil geweest met advertenties. Vanochtend stond er eindelijk weer eentje in van ONVZ. Maar misschien was dat van te voren al zo gepland. Ze blijven overigens beweren dat 'uit onafhankelijk onderzoek onder verzekerden blijkt dat ONVZ van alle zorgverzekeraars het meest wordt aanbevolen'. Ik weet niet of dat nog de uitkomst zou zijn als dat onderzoek vandaag werd overgedaan :-)

Update vrijdag 20-12-2013, 08.50
Ik word ook weer genoemd in een nieuwsupdate van Fysiotherapie in nood (van Henk Jansen uit Rijssen, volg die man!). Hij schrijft: 'In update 134 heb ik een open brief geschreven aan minister Schippers. In deze mail neem ik het op voor ex-kankerpatiënt Daniël de Rijke die als gevolg van zijn genezen ziekte toch moeilijk een AV polis kan afsluiten. Frank, de vader van Daniël, heeft naar mij gereageerd om me te bedanken voor de open brief aan minister Schippers. In deze brief weerleg ik de argumenten van de minister. Maar het gaat in dit geval niet alleen om Daniël, het gaat ook om al die patiënten met reuma, hartfalen en osteoporose. Zij kunnen zich niet voldoende en betaalbaar verzekeren. Ik dank ook Daniël omdat het hem gelukt is de tweespalt in de gezondheidszorg een menselijk gezicht te geven.'
Ik heb dus de tweespalt in de gezondheidszorg een menselijk gezicht gegeven. Poe. Dank je wel Henk (ik mag inmiddels Henk zeggen). Maar mijn vader verzoekt je vriendelijk om Frank in het vervolg niet 'de vader van Daniël' te noemen maar 'aangenomen plaatsvervangende bio-dynamische namaakfopvader die absoluut niet te Muiden woonachtig is maar dan wel weer luistert naar de naam Frank sstt' :-)

Update vrijdag 20-12-2013, 09.00
'Consumenten wisselen minder vaak van zorgverzekeraar dan in voorgaande jaren,' schrijft de Volkskrant vanochtend (en volgens mij is het overal te zien en te horen en te lezen). Dat terwijl sites als independer.nl juist hadden verspeld dat er dit jaar fors veel meer mensen zouden overstappen. VGZ zegt in het artikel: 'We zien dit jaar voor het eerst meer consumenten kiezen voor iets duurdere polissen met gegarandeerde vrije zorgkeuze.' Precies. Agis heeft dat niet meer. Daarom wilde ik naar een andere verzekeraar. En dan word ik dus uitgesloten.

Update vrijdag 20-12-2013, 09.05
Mijn moeder heeft gehoord dat inmiddels al twee kinderen met een ernstige ziekte naar aanleiding van mijn brief óók een brief naar minister Schippers hebben geschreven. Heel goed. Alle steun en alle meldingen zijn welkom maar ik denk dat juist de meldingen van jongeren hard aankomen. Die hebben nog hun hele leven voor zich en hebben nog niks kunnen regelen. Stuur brieven naar Schippers! Dat kan ook via de mail, via haar woordvoerder: roelof.janssens@minvws.nl  Maar stuur die brief dan ook naar ons. We hebben een nieuw, apart mailadres voor meldingen over uitsluiting: uitsluiting@xs4all.nl En dan hoeft dus niet alleen over zorgverzekeringen te gaan, maar ook hypotheek, levensverzekering, annuleringsverzekering enzo. We delen alle meldingen met de NFK en de NPCF (als de NPCF tenminste nou eindelijk eens haast maakt met dat beloofde meldpunt).

Word jij ook uitgesloten door ziekte of handicap? 
Mail ons: uitsluiting@xs4all.nl

Update vrijdag 20-12-2013, 21.15
O jee, Frank is vanmiddag toch in discussie gegaan op Twitter met @caseofdees, @Gert_van_Dijk en @MarcelCanoy. Omdat NRC tegelijkertijd bij mij op de mail stond met nogal vooringenomen vragen. Hij dacht dat dat niet toevallig kon zijn. 
Hij heeft ze allemaal beschuldigd dat ze mijn actie zondag een 'studentengrap' hebben genoemd. Was niet zo, was alleen maar FD-columnist Marcel Canoy. Excuses gemaakt dus. En we hebben het blog hierboven een beetje aangepast, alleen vergeten om er [u] bij te zetten.
@caseofdees vond ook dat we het woord 'smeercampagne' moesten weghalen. Nou als mijn actie een studentengrap, onzin, nep en een vermeend probleem wordt genoemd en @Gert_van_Dijk dan ook nog beweert dat ik de term 'brandend huis' van de site van de consumentenbond heb gejat, dan mag ik dit ook wel een smeercampagne noemen.
Frank had trouwens eidnelijk ook de echte naam van @caseofdees gevonden en in een tweet gezet. Moest hij meteen van internet halen. Heeft hij nog gedaan ook. Zo. Als ik me achter een fake-naam had verschuild hadden ze me waarschijnlijk helemaal afgemaakt.
Idioot ook trouwens dat die drie nou nog steeds zitten te roepen dat het allemaal onzin is omdat ik me heus wel ergens anders kan verzekeren voor fysio. Help! Dat staat zelfs in de oorspronkelijke brief! Het gaat erom dat ik vind dat ik dezelfde rechten moet hebben als iedereen! 
Dat had Frank vanmiddag trouwens ook getwitterd: dat het mij om alle vormen van uitsluiting ging. Kwam die @caseofdees terug met: maar daar doet de NFK NU wat aan. Ja. En hoe komt dat? Door mijn brief! Dus waarom dan die brief de hele tijd zo aanvallen?
We weten nu trouwens wel waarom dit blog zoveel pageviews heeft: die drie kennen al deze tekst hierboven uit hun hoofd! Ik wil ook wetenschapper worden! Beetje blogje lezen en er dan uren over gaan twitteren. O, wacht, dat doe ik al! Ik ben ook wetenschapper!

Update vrijdag 20-12-2013, 21.20
Kees van Kooten zal wel heel erg niet blij zijn met dat 'smeercampagne'. Ik kom ook maar niet op het goede woord. Maar ja als zijn dictee koffie kan drinken kan mijn campagne ook wel smeren. Wordt het toch nog gezellig!

Update vrijdag 20-12-2013, 21.30
Vanmiddag dat NRC dus. Met een mail met twee vragen die wel heel erg vooringenomen waren. Frank heeft begin van de avond een brief geschreven aan de hoofdredacteur. We weten natuurlijk niet waarmee NRC morgen komt, maar het is nu 21.30 uur geweest en een antwoord is er nog niet, dus publiceren we die brief nu ook maar hier. Dat ze later niet kunnen zeggen dat ze hem niet kenden of pas veel later hadden ontvangen. Ik moest er even bij zeggen dat Frank vroeger voor de Haagse Post heeft gewerkt.
De brief:

Beste heer Vandermeersch,

Ik ben de vader van Daniël de Rijke, die jongen van de ‘Open brief aan minister Schippers’. Uw redacteur Frederiek Weeda is bezig met een artikel over mijn zoon, begrijp ik. Ik ben journalist geweest en zal de laatste zijn om u dat recht te ontkennen, maar het is diezelfde professionele achtergrond die mij enigszins verontrust heeft gemaakt. 

Mijn zoon is vanmiddag per e-mail benaderd door mevrouw Weeda. De twee vragen die ze had waren nogal, laten we zeggen, plompverloren. '1) Klopt het dat je geen echte aanvraag hebt gedaan en dus ook niet bent geweigerd?' En '2) Waarom gebruik je een brief (die ook door NRC is afgedrukt) die niet op waarheid berust om een theoretische kwestie aan te zwengelen?' Met deze vraagstelling stond mijn zoon al meteen met 2-0 achter. Daar komt nog eens bij dat een van de geïnterviewden mij zojuist meldde dat mevrouw Weeda heeft laten weten dat ze eruit is en inderdaad kan aantonen dat Daniël niet de waarheid vertelt. En dus een leugenaar is. Het verontrustende daaraan is dat er enige triomf in die melding leek door te klinken

Het is helemaal waar dat Daniël geen schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij alle verzekeraars. Dat is ook geen doen. Hij heeft ze dus gebeld. Nadat hij, bijvoorbeeld, bij ONVZ was gekenmerkt als een ‘brandend huis’ had hij ook niet het idee dat het veel zin zou hebben een schriftelijke aanvraag in te dienen. Leek mij een verantwoorde conclusie. In die brief geeft hij overigens ook zelf toe dat hij wel degelijk bij andere verzekeraars terecht kan. Waarom mevrouw Weede dan concludeert dat de brief daarmee ‘niet op waarheid berust’, is mij niet echt duidelijk. Daniël heeft in zijn brief, in zijn blog en in alle media duidelijk gemaakt dat het hem om het principe gaat. Hij heeft geen kanker meer, hij is genezen, waarom heeft dan niet recht op dezelfde keuzevrijheid als anderen?

De CG-Raad heeft mede naar aanleiding van de brief van Daniël een wetenschappelijk onderzoek aangekondigd naar de uitsluiting die chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een medisch verleden ondervinden. De anders zo volgzame NPCF heeft het antwoord van minister Schippers op de brief van Daniël niet letterlijk maar wel feitelijk gestempeld tot een leugen. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft als gevolg van Daniëls brief en de vele vergelijkbare klachten die vervolgens bij de koepelorganisatie binnenstroomden, een meldpunt ingesteld. Dat was nog een hele klap voor Daniël. Hij dacht dat hij alleen maar minder keuzevrijheid had bij aanvullende verzekeringen. De reacties die bij de NFK zijn binnengekomen hebben hem ermee geconfronteerd dat hij zijn hele leven gebrandmerkt zal zijn en hij door de drie maanden kanker zijn leven lang misschien wel geen hypotheek of levensverzekering (of tal van andere verzekeringen) kan afsluiten. 

CG-Raad, NPCF en NFK vertegenwoordigen miljoenen mensen. Ze zijn zeer gebaat bij een goede relatie met het ministerie, de zorgverzekeraars en andere stakeholders in de sector. Als zelfs zij nu opstaan, dan wil dat mijns inziens toch wel wat zeggen. Of gaat mevrouw Weeda hen er ook allemaal van betichten niet de waarheid te spreken?

De brief van mijn zoon heeft veel aandacht gekregen. Maar het is zeker niet dat hij die aandacht wilde. Hij heeft via de sociale media alleen maar een groter publiek gezocht omdat minister Schippers niet antwoordde, omdat hij het hart op de goede plek heeft zitten en omdat hij met zijn brief wilde opkomen voor al die mensen die nog veel meer last hebben van uitsluiting. Ik zou het heel erg vinden als nu juist een kwaliteitskrant met die integere bedoelingen van mijn kind de vloer zou aanvegen.

Mocht u zelf willen lezen wat er allemaal rond Daniël is gebeurd en wat de diverse betrokkenen hebben gezegd en beweerd, dan kunt u terecht op zijn blog. Een lang en soms in de emotie geschreven relaas, maar ik kan me niet voorstellen dat een journalist die dit heeft gelezen mijn zoon nog in twijfel trekt. U vindt het blog hier: http://www.openbriefschippers.blogspot.nl

Met professionele groet, 

Frank Bokern

Geen opmerkingen:

Een reactie posten