zondag 29 december 2013

Update zondag 29-12-2013, 10.00
We kregen een link toegestuurd naar Skipr.nl, een ‘crossmediaal communicatieplatform voor beslissers in de zorg’. Op de site staat nu een blog van Gerard van Pijkeren. Hij is adviseur en toezichthouder in de zorg en was tot 2005 projectdirecteur bij het ministerie van VWS en daar onder andere verantwoordelijk voor de modernisering van de AWBZ. Titel van zijn blog: ‘HEMA verzekerd en McDonald’s verzorgd?’ In het blog een paar rake uitspraken. ‘De zorginkoop is - politiek gestimuleerd - in het vaarwater van de markt terecht gekomen. Een gemankeerde markt met convenanten, budgetplafonds, dbc-producten, dot-declaraties en zorg in natura met de overheid als “marktmeester” of zo u wilt handlanger. Het zorgstelsel is kampioen aanbodsturing. En gaandeweg vult de verzekeraar zijn machtspositie in en is de zorgaanbieder op zoek naar een stevige verdedigingslinie.’ Hij vreest dat zorgaanbieders een tegenmacht willen gaan bieden aan de almachtige zorgverzekeraars (vier verzekeraars hebben 90 procent van de markt) en zullen gaan fuseren (VU en AMC zijn daar bijvoorbeeld al mee bezig). En dat tot ze zo groot zijn dat de overheid ze niet meer durft te laten omvallen. Hij is bang dat verzekeraars straks verschillende kwaliteiten zorg zullen gaan bieden. Stel je voor! Ook schrijft hij: ‘In dit hele verhaal is de verzekerde en de cliënt lijdend voorwerp.’ En: ‘Met de keuzevrijheid is het minder goed gesteld. De keuzevrijheid bestaat uit het jaarlijks overstappen van verzekeraar, maar dat is in het licht van de zorginkoop toch een beetje overstappen zonder bestemming.’ Zijn conclusie: ‘Het stelsel is zo ingericht dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de wedstrijd spelen en dat de verzekerde op de tribune zit en als patiënt de bal is. Die verhouding wijzigen, vergt vervanging van de naturapolis door de restitutiepolis met ten principale de vrijheid van de verzekerde te kiezen voor de arts of zorgverlener die zijn voorkeur heeft.’ Lees het hele blog

Update zondag 29-12-2013, 10.05
De site Zorgpremie.net heeft al op 18 december ingehaakt op mijn brief. Zag ik nu pas. Ze zijn verder gegaan op het antwoord van de minister en hebben uitgezocht welke zorgverzekeraars vrije zorgkeuze hebben en niet aan medische acceptatie doen voor de aanvullende zorgverzekering. Dat zijn volgens de site: Ditzo, DSW, OZF Achmea, PNO Zorg, Stad Holland, UMC, de Amersfoortse, Energiek, Ohra, Pro Life, Delta Lloyd, Salland. Ik geeft het maar even door (klik hier voor de site). Jammer is natuurlijk wel dat ook Zorgpremie.net mij vooral wil helpen aan een zorgverzekeraar die mij wel accepteert, terwijl mijn punt nou juist is dat ik vind dat ik overal terecht moet kunnen. Bovendien ga ik nu ook maar eens streng zijn. Heeft Zorgpremie.net wel bij al deze verzekeraars wel een SCHRIFTELIJKE AANVRAAG ingediend? NEE?! Dan moeten ze oppassen dat FREDERIEK WEEDA van NRC HANDELSBLAD niet achter ze AANKOMT! Want dan vertellen ze hiermee natuurlijk NIET DE WAARHEID! Want als ze geen schriftelijke aanvraag hebben ingediend is helemaal niet zeker of ik daar wel zou worden geaccepteerd! GOSTERNOKKE! 

Update zondag 29-12-2013, 10.10
Mijn moeder kwam trouwens ook nog met een goed punt. Ik moest zo nodig van iedereen een schriftelijke aanvraag indienen bij al die zorgverzekeraars. Maar op zo’n schriftelijk aanvraagformulier moet je ook meteen je Burgerservicenummer (BSN) opgeven. Waarom eigenlijk? Waarom moeten ze dat meteen al weten? Dan willen ze dat kennelijk meteen al gebruiken. Waarvoor dan? Dat wordt niet uitgelegd. En mag dat wel? Wat ik ook wel zou willen weten is wat vervolgens doen met al die gegevens als ze mij niet willen of als ik toch van die verzekering afzie. Wordt die aanvraag dan vernietigd en dus ook die koppeling met dat BSN? En wie garandeert me dat? Of bewaren ze alles zodat ze, als ik over een paar jaar weer een aanvraag indien, makkelijk kunnen checken wat ik heb gezegd bij eerdere aanvragen? Of wisselen ze dat onderling uit? Dat is natuurlijk helemaal goed mogelijk bij Achmea met al zijn verzekeringsmerken. Voer voor de privacywaakhond. Daar moesten we misschien maar eens werk van maken. Maar eens kijken of Frank zin heeft om als verontruste vader nog een boze brief te schrijven :-)

Update zondag 29-12-2013, 11.05
Oké. Haha. Frank heeft net een klacht ingediend bij het 'College Bescherming Persoonsgegevens'. Kon heel makkelijk via de site. Alleen heet het geen klacht maar een 'signaal'. En vertellen ze niet of ze er wat mee gaan doen. Wel een beetje stom. Misschien helpt het als meer mensen een 'signaal' indienen? Dien ook een signaal in!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten