donderdag 9 januari 2014

Update donderdag 09-01-14, 13.00
Onze man in Bangkok (die allang weer terug is in Utrecht) heeft vier politieke partijen een brief gestuurd over mijn zaak. Van Otwin van Dijk van de PvdA kreeg hij een ontzettend domme reactie. Die kon helemaal niks met die brief, want zijn verantwoordelijk is alleen over de langdurige zorg. Daar gaat dit niet over dan? Tjonge.
Eergisteren kreeg onze man in Utrecht wel een echte reactie van de ChristenUnie. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber schrijft: ‘Het spijt me zeer dat u de stem van de ChristenUnie mist in het debat. Tijdens het laatste debat over de zorgverzekeringswet heb ik namelijk gewezen op risicoselectie en de onwenselijkheid daarvan. Helaas heeft de minister tijdens dat debat gereageerd zoals u hieronder citeert. Daarom hebben we een SP motie over risicoselectie van harte gesteund, maar helaas kreeg deze motie zeer beperkt steun in de Kamer. Dat neemt niet weg dat ik de ontwikkelingen nauwgezet blijf volgen. Over het splitsen van de basisverzekering en aanvullende verzekering zal ik mij zeker nader beraden. Tijdens het debat over de zorgverzekeringswet heb ik, evenals veel andere woordvoerders, ook aangedrongen op meer transparantie van premies, tarieven, ingekochte zorg etc. Hier gaat de minister wel mee aan de slag. Ik heb een motie ingediend om de zorgverzekeraars meer als co√∂peraties te laten functioneren. De minister gaat hierover het gesprek aan met de zorgverzekeraars, maar de motie is aangehouden omdat die onvoldoende steun kreeg. Onbegrijpelijk! Volgens de wet zijn zorgverzekeraars co√∂peraties, maar in de praktijk is de zeggenschap van verzekerden nihil. Hier moet verandering in komen.’
Nou, daar staan toch wel goede dingen in. Nu maar hopen dat ze al die mooie woorden niet inruilen als ze het weer eens op een akkoordje gooien met Rutte en Samsom.
Site Carla Dik-Faber

Geen opmerkingen:

Een reactie posten